Над 100 социални предприятия ще могат да получат до 90 000 лв. по проект „Развитие на социалната икономика“

100-9

„Над 100 социални предприятия ще могат да получат до 90 000 лв., за да развият своята дейност и да станат по видими на пазара. Средствата ще се предоставят по проект „Развитие на социалната икономика“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. С финансовия ресурс социалните предприятия ще могат да обучат своите служители и да модернизират производството си“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пред журналисти в Пловдив, където участва в регионален форум за бъдещето на социалната икономика заедно с областните управители на Пловдив - Ангел Стоев, Пазарджик - Трендафил Величков, Смолян – Стефан Сабрутев, Хасково – Минко Ангелов и Кърджали – Даниел Делчев. В събитието, което се организира от Министерството на труда и социалната политика и Областна администрация Пловдив, участваха още представители на местните власти, социални партньори и социални предприятия от региона.


Заместник-министър Клисурска обясни, че бюджетът на проект „Развитие на социалната икономика“ е 27 млн. лв. Той предвижда да се изградят 6 регионални центъра (фокус точки) на социалната икономика в градовете Пловдив, Ловеч, Варна, Бургас, Благоевград и Габрово. Целта им е да се насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия и да се подкрепи регионалната конкурентоспособност на социалната икономика.


„Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на връзки между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията. Дейностите им ще включват участие в изложения, борси, форуми, събития и конференции, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика в България“, каза заместник-министър Надя Клисурска. „Цел на проекта е да се развият цялостно политиките, свързани със социалната икономика и да активираме стопанските субекти, независимо от тяхната правно организационна форма, да се регистрират в регистъра на социалните предприятия, добави тя. Ще бъде създадена дигитална платформа, която ще даде възможност да се изграждат мрежи от социални предприятия и те да реализират по-лесно своята продукция.


Надя Клисурска посочи, че по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) са предвидени 43 млн. лева, които да бъдат насочени към социалните предприятия и за създаване на социални иновации.  „Общо по ПРЧР и НПВУ са предвидени 70 млн. лева за социалната икономика, чрез които се надявам да развием сериозна мрежа от социални предприемачи“, каза заместник-министърът.

важна информация