МТСП запозна българите в Испания с пенсионните им права и условията за достъп до социални помощи

МТСП запозна българите в Испания с пенсионните им права и условията за достъп до социални помощи

Министерството на труда и социалната политика и Службата по трудовите и социални въпроси към Посолството на България в Мадрид проведоха виртуален информационен ден за българската общност в Испания, в който се включиха близо 3400 участници. По време на събитието експерти в сферата на социалното подпомагане, трудовото и пенсионното законодателство отговориха на 75 въпроса, зададени от сънародниците ни преди събитието.  

Участниците проявиха най-голям интерес към пенсионните права и социалните помощи в България и Испания, както и към условията за достъп до тях. Сънародниците ни получиха подробна информация за ключовите моменти при достъпа до здравеопазване в двете страни. Разяснени бяха и въпроси, свързани с възможностите за ранно пенсиониране в Испания. Много от хората получиха отговор на своя въпрос по електронната поща. 

Освен българи, живеещи в България и Испания, в информационния ден се включиха и наши сънародници от Германия, Великобритания, Италия, Гърция, САЩ, Чехия и Канада.

важна информация