МТСП връчи годишните награди за корпоративна социална отговорност

МТСП връчи годишните награди за корпоративна социална отговорност

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) връчи за втори път годишните награди в областта на корпоративната социална отговорност за 2022 г. С призовете бяха отличени добрите практики на социално отговорния мениджмънт на компании от частния и публичния сектор, структури от публичната администрация и научните среди, които благоприятстват развитието на служителите, околната среда и обществото.

„Прилагането на модели за грижа към персонала и корпоративната социална отговорност не е излишен разход за работодателя, а е инвестиция с огромна възвращаемост и добавена стойност за качеството на живот на хората и за социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото“, подчерта в приветствието си към участниците вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. „Практиките за подобряване на уменията и квалификацията на работната сила, условията на труд и качеството на живот повишават конкурентоспособността на бизнеса. Корпоративната социална отговорност и отношението към работника са сред ключовите фактори за привличането на работна сила от една страна и предотвратяването на изтичането на работна ръка от друга“, заключи министър Лазаров.

Вицепремиерът връчи двете специални награди за цялостен принос и развитие в областта на социално отговорния стратегически мениджмънт на „Лидл България“ и  „Каменица“ АД. Компаниите са интегрирали корпоративната социална отговорност в плановете си за развитие и прилагат добри практики в тази област.

Наградите в категория „Общество“, насочени към повишаване качеството на живот, връчиха заместник-министър Наталия Ефремова и председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев. „Връчваме награди на все по-големи, мултинационални компании със сериозен бизнес в България, които работят изключително успешно. Те имат силна стратегия за корпоративна социална отговорност“, отбеляза тя при връчването на трето място на компаниите „Каргил България“ ЕООД и „Experian България“ ЕАД. Второто място в категория „Общество“ заслужи Апелативен съд – Варна, а победител стана „Идеал Стандарт – Видима“ АД.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов отличи компании в категория „Човешки ресурси“. „Хората правят благата, от които имаме нужда. Категорията е особено значима от гледна точка на продуктивността“, каза той при връчването на призовете. Първото място в категорията спечели „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД. Второто място заслужиха компаниите „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и  „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, а на трето място се класира „Кастамону България“ АД.

Наградите в категория „Околна среда“ бяха връчени от заместник-министър Надя Клисурска. „Корпоративната социална отговорност в България е реалност и го доказва дългогодишната устойчивост на бизнеса с фокус върху обществото, човешките ресурси и екологията“, подчерта тя. Победител в категорията стана „Кингли“ ЕООД. На второ място се класира „Дискордиа“ АД, а на трето  - Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Кауфланд България ЕООД енд Ко КД“.

По време на церемонията бяха връчени връчени и две специални награди за социално отговорен принос към общността, в които бяха отличени проекти с локален обхват на фирма „ТСД Груп“ ЕООД и Общинският съвет на Пловдив.

важна информация