Министър Шалаптова представи пред УНИЦЕФ приоритетите на МТСП за повишаване на детското благосъстояние

UNICEF

Министър Иванка Шалапатова представи приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за подобряване на детското благосъстояние и гарантиране на правата на децата на среща с представителя на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн. „Разчитам на Вашето стратегическо партньорство за укрепване на всички държавни и местни структури за повишаване на благополучието на всяко дете и за осигуряване на подкрепа за неговите родители“, каза министър Шалапатова. 

Кристина де Бройн даде висока оценка на планираните в Управленската програма на правителството реформи и мерки, свързани с правата и благосъстоянието на децата, и изрази готовността на УНИЦЕФ да подкрепи тяхното изпълнение. 

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между МТСП и Детския фонд на ООН в областта на политиките за ранно детско развитие и осигуряване на интегрирана подкрепа за детето и семейството. Министър Шалапатова подчерта необходимостта от изготвянето на анализ за въздействието на социалните трансфери върху качеството на живот на хората от уязвимите групи. 

„УНИЦЕФ оценява високо партньорството с МТСП и постигнатите резултати в рамките на пилотния проект за прилагане на Европейската гаранция за детето. Детската бедност, укрепването на социалните услуги за деца и семейства, ранното детско развитие и интегрираното предоставяне на подкрепа на децата и семействата са сред ключовите приоритети на новата програма на УНИЦЕФ за България за периода 2023 – 2027 г.“, каза Кристина де Бройн.

важна информация