Министър Шалапатова запозна представителя на ВКБООН Седа Кузуджу с възможностите за интеграция на бежанците у нас

VKBOON

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова запозна представителя на Върховния комисариат за бежанциите на ООН (ВКБООН) в България Седа Кузуджу с мерките за социално подпомагане и осигуряване на заетост, които насърчават успешното включване в обществото на хората, търсещи международна закрила. В срещата участваха изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева, експерти от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

“Върховният комисариат на ООН за бежанците е важен партньор на България“, отбеляза Министър Шалапатова. Тя подчерта, че комплексният подход и междуинституционалното сътрудничество са ключови фактори за подобряване на подкрепата и гарантиране на правата на хората, които търсят или са получили международна закрила.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на партньорството между МТСП и ВКБООН чрез сключване на Меморандум за сътрудничество. Основна тема бяха способите за интеграция на бежанците чрез социално подпомагане, предоставянето на социални услуги и включване в мерки за обучение и заетост. Акцент беше поставен и върху подкрепата, насочена към търсещите закрила хора със специални потребности и непридружените деца. Експертите от Агенцията по заетостта представиха програмите за успешна реализация на пазара на труда на украинските граждани.

важна информация