Министър Шалапатова: Стартирахме проекти, свързани с пазара на труда, забавени с години

Министър Шалапатова: Стартирахме проекти, свързани с пазара на труда, забавени с години

С 38% повече са хората, които през 2023 г. са мотивирани да се включат в заетост или в обучения в сравнение с 2022 г. Няма забавен нито един проект, свързан с преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Вече е разработена концепция за изцяло нов Закон за насърчаване на заетостта, срокът за приемането на който е до края на годината. Предстои тя да бъде представена пред социалните партньори и да се начертаят конкретни мерки. Това отбеляза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова в кулоарите на Народното събрание след участието си в блиц контрол в Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

 „Няма нито един аспект в политиките на пазара на труда, нито един проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който да е забавен“, заяви министър Шалапатова. Тя обърна внимание, че  правителството е получило от предишните кабинети тежко наследство в тази сфера с недостиг от 250 000 работници и работна сила, която не е адаптирана към новите изисквания на пазара на труда.

Министърът отбеляза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е стартирало с години забавения процес за безплатни дигитални обучения, които са от съществено значение за преодоляване на недостатъчните компетенции и ниската степен на умения на голяма част от работната сила. „На 21 декември 2023 г. стартирахме големия проект, финансиран по ПВУ. От 6 юни до 21 декември ние наваксахме 4-годишно забавяне. Сега стартират тепърва всички операции, свързани с обучения и професионална квалификация. Резултатите предстоят“, отчете министърът.  Тя допълни, че по предложение на МТСП през 2024 г. бюджетът на Плана за насърчаване на заетостта е увеличен с 15 млн. лв. за активни политики на пазара на труда и общо достига до 88 млн. лв. 

Министър Шалапатова отбеляза, че само за миналата година, благодарение на работата на Агенцията по заетостта, на пазара на труда или в обучения са включени 45 000 души, които нито са работели, нито са учили при заложена цел 40 000. От тези хора почти 27% никога не са работили. „Това е показател за много добрата ефективност на Агенцията“, заяви министърът. 

Устройването на работа на хората от уязвимите групи е друг акцент в политиките на пазара на труда. „Ще стартира нова програма от 22 млн. лв. за социалната икономика. Аз заварих под 40 предприятия в цялата страна. Амбицирани сме да развием тази политика, за да има трудова заетост на хора в уязвимо положение, които са сериозен все още неизползван ресурс на пазара на труда“, заяви министър Шалапатова.  

Тя допълни, че голяма част от реформите са с дългосрочен ефект: „Голяма част от сроковете в Управленската програма са с хоризонт декември 2024 г. Искания за нов Закон за насърчаване на заетостта през февруари са нереалистични. Трябва технологично време, за да дадат резултат част от мерките, които стартирахме, въпреки закъсненията през последните години“, смята министърът на труда и социалната политика.

По отношение на очаквания ръст на възнагражденията в социалната сфера министър Шалапатова обясни, че по време на последната среща в МС е била представена философията на механизма за разпределяне на ресурса от 268 млн. лв. за увеличение на възнагражденията в държавната администрация. „Следващата седмица главният секретар на МТСП ще бъде запознат с него, след което създадената работна група ще финализира решението не само за процент увеличение на заплатите, но и ще направи предложения в класификатора за залагането на висше образование на социалните работници“, каза тя.

важна информация