Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Atina

„За правителството на академик Николай Денков справянето с демографската криза е водещ приоритет. Решени сме да направим всичко възможно, за да рестартираме демографското развитие на България“, заяви министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова при участието си в третата конференция на списание The Economist за демографията, организирана в гръцката столица Атина днес. На форума на тема „Как да се справим със спешната демографска ситуация: Ролята на науката, правителствата и гражданите” участваха и гръцките министри София Захараки – на социалната политика и семейството, и Домна Михаилиду – на труда и социалната сигурност. Участие в него взе и заместник-председателят на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица.

“Ние, страните в Югоизточна Европа, имаме едновременно различен и подобен исторически път, намираме се на различни етапи от икономическото си развитие, но днес в нашите страни текат идентични демографски процеси и имаме подобни индикатори. Това, което ни отличава от много от страните в Европа обаче, е високата смъртност, обезлюдяването на големи благодатни за живот територии и емиграцията на активното ни население”, каза министър Шалапатова.

На конференцията тя отбеляза мерките, набелязани от кабинета на академик Денков за справяне с демографската криза. „В демографската си стратегия правителството ще акцентира върху мащабна програма за превенция на лечими болести, ограничаване на вредните навици сред населението, които водят до висока смъртност, и превантивна работа по отношение на ранната загуба на фертилитет“, заяви социалният министър. Друга предвидена мярка е трансформация на българската образователна система, за да бъде адекватна на съвременния свят и да помогне да младите и активни хора да бъдат задържани в България. „Тя трябва да отговаря на изискванията на един пазар на труда, който много скоро ще бъде определян от изкуствения интелект“, отбеляза Шалапатова.

Акцент в демографската стратегия на България ще бъдат и мерки за привличането на млади, образовани и активни хора от българските диаспори в Украйна и Молдова, както и от ЕС и САЩ и от други континенти. Други приоритети в демографската визия на правителството са създаване на жилищна политика, насочена към младите семейства, и мерки за рестартиране на някои региони чрез създаване на транспортна, социална и здравна инфраструктура, както и с осигуряване на достъп разнообразие от културни и образователни възможности, за да станат те привлекателни за млади хора с деца.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е водещата структура на България, която ще ръководи работата на правителството по изработването на демографската стратегия. Очаква се скоро МТСП да получи одобрение и за техническа помощ от Европейската комисия с експерти, които да съдействат на създадения екип, включващ и демографа доц. Георги Бърдаров. Целта е да бъдат начертани ясни мерки, които да адресират демографската ситуация в България на регионален принцип.

В рамките на конференцията министър Шалапатова проведе среща със социалния министър на Гърция София Захараки, на която бе потвърдено, че през април България ще бъде домакин на тристранен форум заедно с Гърция и Румъния по въпросите на деинстуционализацията. На форума ще бъде стартирана концепцията за България като център за споделяне на опит и експертиза по темата с извеждането на деца и възрастни от домовете за грижи, част от управленската програма на правителството.

Запис на конференцията е наличен тук: https://events.economist.com/events-conferences/third-european-demographic-summit/#watch-live

 

важна информация