Министър Шалапатова: Надграждането на уменията на работната сила е основен фактор за устойчивото икономическо развитие

mtsp pic

„Качеството на човешкия капитал, квалификацията и уменията на работната сила и тяхното непрекъснато надграждане се превърнаха в основен фактор, за да постигнем  устойчиво икономическо възстановяване и развитие. Наш ангажимент е да гарантираме на работниците и работодателите ползите от ученето през целия живот“. Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова на кръгла маса в Народното събрание, посветена на темата за уменията на работната сила.


Във форума участваха председателят на парламента Росен Желязков, министърът на образованието и науката Галин Цоков, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова и народни представители от парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика и по образование и наука. Дискусията се проведе в контекста на настоящата Европейска година на уменията - 2023 г., чиято цел е да насърчи хората да участват в обучения за придобиването на необходимите умения за пазара на труда и да стимулира инвестициите в образованието и повишаването на квалификацията на работната сила.


Министър Шалапатова обърна внимание, че на фона на засилващия се недостиг от квалифицирана работна сила статистиката на Евростат показва, че под 2% от населението на България в най-активна трудоспособна възраст (25 – 64 години) надграждат уменията и квалификацията си с образование и обучение, което е най-ниският дял в ЕС. Паралелно с това българските работодатели имат ниска мотивация да предоставят възможности за обучение за своите работници и служители. Само 41% от всички предприятия в страната са предоставили продължаващо професионално обучение на своите работници и служители, докато в ЕС средното ниво е 67%. 


Тя подчерта, че по линия на Плана за възстановяване и устойчивост Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще инвестира 380 млн. лв. за повишаване на дигиталните умения на работната сила. Целта е до средата на 2026 г. 500 000 безработни и заети да бъдат обучени. Над 623 млн. лв. по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат насочени към мерки за придобиването на нови умения, ключови компетентности, квалификация и преквалификация на работната сила. Очакванията са повече от 170 000 заети и безработни да бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения и над 160 000 души да повишат дигиталните си умения. 


Министър Шалапатова добави, че МТСП ще надгради изследванията си за търсенето и предлагането на труд чрез включване на прогноза кои ще са най-търсените умения в бъдеще.

важна информация