Министър Шалапатова: България ще продължи да подкрепя развитието на страните от Югоизточна Европа

Shalapatova 8

„България ще продължи да подкрепя развитието на страните от Югоизточна Европа. Активното регионално сътрудничество е силен инструмент за постигане на сигурност, стабилност и просперитет в региона“. Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на конференция на тема „Човешките права в рамките на защитата от дискриминация“, организирана от председателството на Черна гора на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в Подгорица. „Ние споделяме обща визия за създаването на подходящи условия за изграждане на толерантни общества, в които да бъдат зачитани върховенството на закона, взаимното уважение, функциониращите демократични институции и универсалните човешки права“, добави тя.

 

В изказването си министър Шалапатова представи опита и добрите практики на България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, борбата с дискриминацията и пазара на труда от предприсъединителния процес на страната ни към Европейския съюз. Благодарение на провежданите политики, по данни на Евростат за 2021 г. разликата в заплащането между жените и мъжете в България е 12.2%, което е под средноевропейското ниво от 12.7 %. Година по-рано страната ни е заемала първо място в ЕС по дял на заетите в областта на информационните и комуникационните технологии специалисти жени - 28,2%.

 

В областта на пазара на труда министър Иванка Шалапатова открои мерките за намаляване на безработицата, включване в заетост на хората от уязвимите групи и насърчаване на заетостта и обучението на възрастните хора. Тя подчерта необходимостта от провеждането на интегрирани социални, здравни и образователни политики. „В центъра на всички политики трябва да бъде човекът и осигуряването на възможности за неговото развитие и подкрепа. Публичните ресурси трябва да се инвестират целенасочено в мерки и дейности за подобряване на качеството на живот на хората“, подчерта министър Шалапатова.

 

В кулоарите на конференцията тя проведе среща с министъра на труда и социалната политика на Република Северна Македония Йована Тренчевскa, инициирана от македонската страна. Акцент в разговора беше политиката за закрила на детето и изграждането на ефективни социални услуги за подкрепа. Министър Шалапатова подчерта необходимостта от инвестиции приоритетно в социални услуги за превенция, които предотвратяват настъпването на риска. Тя увери, че Република Северна Македония може да разчита на сътрудничеството на Министерството на труда и социалната политика на България за споделяне на опит и добри законодателни практики.

 

Министър Шалапатова проведе среща и с министъра на правосъдието и правата на малцинствата на Черна гора Фатмир Джека. Двамата поеха ангажимент за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в сферата на труда и социалната политика и за споделяне на опит от страна на България в присъединителния процес на Черна гора към ЕС.

 

важна информация