Министър Лазаров : МТСП ще създаде дигитална платформа за обучение на възрастни

Министър Лазаров : МТСП ще създаде дигитална платформа за обучение на възрастни

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) заедно със социалните партньори ще създаде дигитална платформа за обучение на възрастни извън формалната образователна система. Придобитите нови знания, умения и компетенции ще ги направят по-конкурентоспособни на пазара на труда и ще улеснят прехода от едно работно място на друго. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на церемония за връчването на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Висшето училище по застраховане и финанси на председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева.

Изграждането на дигиталната платформа ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. По него се предвижда 500 000 регистрирани безработни и заети да повишат цифровите си умения. Проектът има за цел да разшири достъпа и възможностите за качествено обучение на възрастни и да повиши общите цифрови умения и компетенции на работната сила. Министър Лазаров посочи, че образованието трябва да произвежда кадри за бъдещето и подчерта, че приоритет на МТСП е подготовката на качествени професионалисти, съобразно изискванията на икономиката.

Той напомни, че Янка Такева е носител на Отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете през 2019 г.

важна информация