Министър Гьоков връчи почетния знак на МТСП на Националния алианс за социална отговорност

Министър Гьоков връчи почетния знак на МТСП на Националния алианс за социална отговорност

Министър Георги Гьоков връчи почетния знак на Министерството на труда и социалната политика на председателя на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) Георги Георгиев по повод 25-та годишнина на алианса и приноса на организацията за развитието на социалните услуги, социалното предприемачество и политиките за подкрепа на хората в неравностойно положение.

„Благодаря за социално отговорното Ви поведение, подкрепата на политики и идеи, които повишават жизнения стандарт на всички живеещи и работещи в България. Вашата основна цел за реализация на дейности в полза обществото, напълно съвпада с визията на Правителството за подобряването на качеството на живота на гражданите ни“, посочи министър Гьоков при връчването на наградата. Той изрази увереност, че членовете на НАСО ще продължат да повишават качеството на социалните услуги, да подобряват практиките за корпоративна социална отговорност, да стимулират социалното предприемачество и заетостта на хората с увреждания.  

От своя страна председателят на алианса Георги Георгиев връчи награда за Министерството на труда и социалната политика за активна социална политика и цялостен принос за подобряването на живота в България.

важна информация