Министър Гьоков: Предвижда се подкрепа за украински граждани с храни и стоки от първа необходимост

Министър Гьоков: Предвижда се подкрепа за украински граждани с храни и стоки от първа необходимост

 

„Чрез Агенцията за социално подпомагане се предвижда да се осигурява базова подкрепа за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост на украински граждани, на които е предоставена временна закрила“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол в парламента.

Направените предварителни разчети на допълнителните средства от инструмента REAСТ EU към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 показват, че помощта може да достигне до около 50 000 души, на които да бъдат предоставени ваучери на стойност 100 лв. за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост.

„Срещу предоставения ваучер ще бъде възможно закупуването на хранителни продукти, детски храни, детски дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и др. продукти от първа необходимост от магазинната мрежа в страната. Ваучерът ще се предоставя при условие, че може да бъде обменян само срещу храни и/или основни материални продукти“, обясни министър Гьоков.

Предвижда се ваучерите да се предоставят от дирекциите „Социално подпомагане“ в страната по местата за настаняване, като се обсъжда и вариант хората да ги получават още на пунктовете за първоначален прием в България. Ваучерът ще се предоставя еднократно на хората, получили временна закрила. Те ще могат да се използват в магазинната мрежа в страната. Възстановяването на разходите за реализиран ваучер ще се осъществява въз основа на фактури, издадени от магазините, в които са използвани.

Министър Гьоков добави, че във връзка със съществения прираст на бежански поток от Украйна Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е подготвил нова процедура „Солидарност“, по която ще се предоставя подкрепа чрез психологично подпомагане, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране, като ще бъдат изготвяни индивидуални планове за действие за търсещи работа украински граждани.

 

важна информация