Министър Гьоков представи новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания доц. д-р Георги Йорданов

Министър Гьоков представи новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания Георги Йорданов

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков представи днес новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) доц. д-р Георги Йорданов пред национално представителните организации на и за хора с увреждания. Основен фокус на разговора бяха теми, свързани с изпълнението на държавната политика за правата на хората с увреждания.

Участниците в срещата обсъдиха новия механизъм за финансиране и предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Процеса по прехвърлянето на дейността е преминал безпроблемно и новите ред и условия са значително по-благоприятни, отбелязаха представителите на национално представителните организации. Тъй като процеса по предоставянето на изделията от НЗОК е изцяло електронизиран, е необходимо хората в неравностойно положение да посетят единствено експертна лекарска комисия и фирмата, предоставяща медицинските изделия. Реформата, която правителството реализира в този мандат, бе оценена като положителна стъпка по отношение на правата на хората с увреждания.

Участниците в срещата благодариха на министър Гьоков за навременното стартиране на програмите, изпълнявани от АХУ през 2022 г. Това предотврати опасността настоящата година да е нулева за този вид дейност. Програмите на Агенцията са насочени към подпомагането на специализирани предприятия, кооперации и работодатели на хората с увреждания.  

На срещата представителите на неправителствения сектор отбелязаха необходимостта от актуализиране на действащите методики за финансиране на програми и проекти от АХУ във връзка с намаляването на административната тежест и улесняване достъпа на бенефициентите. След постигнат консенсус по темата, ръководството на АХУ се ангажира с инициирането на съвместни действия за подобряване условията за достъп до финансиране на организации и работодатели на хора с увреждания. 

важна информация