Министър Гьоков и бивши министри на труда и социалната политика обмениха идеи за развитието на пенсионната система

Министър Гьоков и бивши министри на труда и социалната политика обмениха идеи за развитието на пенсионната система

Министър Георги Гьоков проведе среща с бивши министри на труда и социалната политика. „При подготовката на коалиционното споразумение за съставяне на правителството в социалната сфера бяха договорени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки и цели. Постигнат бе и консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на редица политики. Вече реализираме част от договореностите, включително и с проекта на Бюджет 2022 г. Всички процеси са прозрачни и открити за обществото“, каза министър Гьоков в началото на срещата.

„Предстоят ни важни и нелесни решения в сферата на пенсионноосигурителната система и социалното подпомагане, промени в политиката за хората с увреждания и закрила на детето, модернизация на дейностите в сферата на заетостта и контрола на трудовото законодателство“, подчерта той.

Участниците в срещата обмениха идеи за развитието на пенсионната система. Те бяха категорични, че не трябва да се допуска смесването й със социалното подпомагане и се обединиха около мнението, че не е разумно в бъдеще минималната пенсия за стаж и възраст да се увеличава изпреварващо.

Обсъдени бяха и възможностите за повишаване на ефективността на политиките за хората с увреждания. Поставен беше и въпросът за подновяване на дебата за пазара на труда и регламентиране на новите форми на заетост. Основна тема в разговора беше и търсенето на възможности за използване на резервите на пазара на труда в условията на демографска криза и дефицит на работници с подходяща квалификация. Предложени бяха стимули за работещи родители и за насърчаване на жените да се върнат по-бързо на работа след майчинство. Акцент беше и развитието на социалната икономика и дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания.

важна информация