Министър Гьоков: До 2025 г. домовете за стари хора ще отговарят на новите стандарти за качество на социалните услуги

Министър Гьоков: До 2025 г. домовете за стари хора ще отговарят на новите стандарти за качество на социалните услуги

По проекта за реформа на дългосрочната грижа по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е предвидено да се реформират всички 82 съществуващи домове за стари хора, които са делегирана от държавата дейност. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание. В Закона за социалните услуги е предвидено до 1 януари 2025 г. тези домове да отговарят на стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качество на социалните услуги.   

За мерките за подобряване на условията в домовете за стари хора са предвидени приблизително 190 млн. лева по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият капацитет на домовете е 5 598 потребители. „Общините, в които функционират тези услуги, ще могат да кандидатстват за финансиране като разработят инвестиционен проект“, посочи министър Гьоков.

В отговор на въпрос за подготовката на Наредбата за качеството на социалните услуги, той посочи, че нормативният акт се съгласува с Министерство на здравеопазването, след което ще бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет. В документа се определят стандартите за качество на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и критериите за изпълнението на тези стандарти. Те са съобразени с вида на социалната услуга и специфичните потребности на хората, които я ползват. Стандартите включват изисквания за организацията и управлението на услугите, за броя и квалификацията на служителите, както и критерии за ефективността на постигнатите резултати в подкрепа на хората.

важна информация