Министър Гьоков: Активирането на неактивното население на пазара на труда е приоритет на МТСП

Министър Гьоков: Активирането на неактивното население на пазара на труда е приоритет на МТСП

„Активирането на неактивното население на пазара на труда е приоритет в работата на Министерство на труда и социалната политика. Тези хора винаги са разглеждани като резерв, който в последните години повишава важността си“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на онлайн среща за представяне на финалния доклад по проект „Реформиране на съществуващите и разработване на нови мерки за активиране на неактивни лица и включването им на пазара на труда в България“, изпълняван в партньорство между Агенцията по заетостта, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската комисия.


В доклада се посочва, че пазарът на труда в България е отбелязал значителен напредък през последното десетилетие. Въпреки пандемията от COVID-19, нивата на заетост са нараснали от близо 60% сред 15-64 годишните преди 10 години до 68,5% в края на 2021 г. Изследването идентифицира групите хора в трудоспособна възраст, които не работят, и съдържа препоръки за подобряване на ефективността на програмите мерките, насочени към включването им в работа или обучение. 


В изказването си министър Георги Гьоков представи приоритетите в държавната политика за активиране на икономически неактивните граждани. Като ефективен инструмент в тази посока той посочи инициативите Дни на работодателя и трудовите борси, които бюрата по труда организират на местно ниво. „Около 30% от участниците в Дни на работодателя и 46% от участвалите в трудови борси през 2021 г. не са били регистрирани в бюро по труда. Това показва активиращата роля на двата инструмента, които традиционно се прилагат от Агенцията по заетостта“, добави министър Гьоков.


В последните години създадохме мобилни бюра по труда. Това е нова услуга, насочена към безработни и икономически неактивни хора и работодатели от малки населени места, която увеличава възможностите за търсенето и предлагане на труд, каза министър Георги Гьоков.

важна информация