Министър Донев: България ще продължи да допринася за развитието на европейското трудово и осигурително законодателство

2110

 

България е сред най-активните партньори на Европейския орган по труда и ще продължи да допринася за развитието на европейското трудово и осигурително законодателство и единното му тълкуване и прилагане на ниво ЕС. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на срещата си с изпълнителния директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боангиу.

 

Страната ни има богат опит в изготвянето и приложението на международните трудови стандарти и европейското трудово законодателство и отдавна работи по темите, които са приоритетни за ЕОТ като ограничаването на недекларирания труд, командироването и свободното движение на работници в ЕС с акцент върху сезонната заетост, координацията на системите за социална сигурност в Общността, добави министърът на труда и социалната политика.

 

Като пример за активното международно сътрудничество за спазване на трудовото законодателство Гълъб Донев посочи Споразумението между България, Гърция и Румъния за защита на трудовите права чрез съвместни проверки на националните инспекции по труда. Страната ни има принос за присъединяване на държавите от Западните Балкани към този процес, добави той. Министърът на труда представи и дейността на Агенцията по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници „Права през всички сезони”.

 

Изпълнителният директор на ЕОТ представи приоритетите в работата на създадената през 2019 г. институция и даде висока оценка на досегашното сътрудничество с България. Акцент в разговора беше приложението на пакета „Мобилност“, с който се въвеждат нови правила на ЕС за сухопътния транспорт. Участието на инспектори по труда от България и други държави членки в съвместни проверки за тяхното спазване би гарантирало справедливото и еднозначното им прилагане в Общността, подчерта Козмин Боангиу.

 

В срещата участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, който посочи, че България ще сътрудничи активно на Европейския орган на труда за изпълнението на неговите приоритети за регламентиране на пазара на труда за работници от страни извън ЕС и новите форми на заетост, борбата с недекларирания труд и изработването на общ подход, защитаващ интересите на българските превозвачи при проверките за спазване на правилата, въведени с пакета „Мобилност“.

важна информация