ЗАМ.-МИНИСТЪР АДРИАНА СТОИМЕНОВА ОТКРИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИ В ПЛОВДИВ

1-5

Заместник-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова откри Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи в Пловдив. Тя участва и в информационен ден, посветен на социалното включване и развитието на нови услуги за хората с увреждания. Организатори на събитието, което се провежда в международния ден на хората с тези сензитивни увреждания, са  Националната асоциация на сляпо-глухите в България. „Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е отворено за диалог по всички предложения, които хората с увреждания поставят. Стремим се с всички възможни инструменти да подкрепяме развитието на качеството на живот и рехабилитацията на тази група хора, каза заместник-министърът.

 

Стоименова се включи и в раздаването на пакети с хранителни продукти от първа необходимост на нуждаещи се семейства. Кампанията на МТСП и Агенцията за социално подпомагане се финансира по Оперативната програма за храни с държавно съфинансиране. До края на ноември 2020 г. в област Пловдив над 43 000 лица и семейства ще бъдат подпомогнати с близо 651 тона хранителни продукти. Над 70 тона храни ще бъдат раздадени на 2767 лица от допълнителните целеви групи, определени по програмата във връзка с епидемичната обстановка и разпространението на COVID-19.  Топъл обяд в областта получават 2 710 потребители от 16 общини.

важна информация