БЛИЗО 130 РАБОТОДАТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ НА ОПРЧР

1-6

Близо 130 работодатели участваха в онлайн Информационния ден за процедурата „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. “Процедурата „Детски кътове“ е в отговор на политиките на Министерството на труда и социалната политика за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на служители”, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя допълни, че с почасовите грижи за деца на работното място се дава допълнителен стимул на родителите да се чувстват по-добре на работното си място, особено в големите градове, в които преодоляването на разстоянията отнема много време.

 

Операция „Детски кътове“ е отворена за кандидатстване от 30 септември до 15 декември 2020 г. Предприятия и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти на стойност между 50 000 и 150 000 лв., като в зависимост от големината на предприятието, е необходимо съфинансиране от страна на кандидата. Допустимо е до петима работодатели да кандидатстват с общ проект. По проектите се поемат разходите за ремонт и оборудване на подходящо помещение, в което почасови услуги  могат да получават минимум 15 деца на служители на възраст до 12 г. За детегледачи ще се наемат безработни, които са регистрирани в Бюрата по труда. Възнаграждението им ще се поема по проекта за период до една година и ще бъде съобразено със средната брутна работна заплата в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“. При необходимост наетите гледачи ще преминават обучение.

 

По време на двучасовия уебинар експертите от Управляващия орган отговориха на множество въпроси, свързани с изискванията за наемане и обучение на детегледачи и начина за формиране на възнагражденията им. Детегледачите трябва да бъдат наемани на трудов договор за 4-часов или 8-часов работен ден, по преценка на работодателя. Те трябва да отговарят за минимум пет деца. В новосъздадения детски кът ще се полагат почасови грижи за децата единствено в часовете, в които родителят е на работното си място. Допустимо е децата да получават почасови услуги и през уикенда, ако работното време на майката или бащата го налага.

 

Голяма част от въпросите бяха свързани с изискванията към помещението, което ще бъде обособено за детски кът. То може да бъде собственост на работодателя, но може и да бъде наето. Минималната квадратура на помещението е 30 кв. м, за да може минимум 15 деца едновременно да получават почасови грижи.

 

важна информация