България и Сърбия ще си сътрудничат за преодоляване на демографските предизвикателства

WhatsApp Image 2021-12-01 at 14.28.34

Възможностите за сътрудничество между България и Сърбия за преодоляване на демографските предизвикателствата и задълбочаването на двустранното партньорство в областта на труда, заетостта и социалната политика бяха обсъдени между заместник-министрите Иван Кръстев и Надя Клисурска и комисаря за равенство и закрила на Сърбия Бранкица Янкович. Срещата се състоя в рамките на двудневната регионална министерска конференция "Да изградим демографското бъдеще на Европа“, която се провежда в София.

Акцент в разговора бяха темите, свързани с трудовата миграция, защитата на правата на гражданите и ограничаване на дискриминацията. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на отношенията по Меморандума за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси на Сърбия.

Оценяваме високо защитата на правата на българските общности във вашата страна. Народите ни са свързани не само като общества и култура, но имаме и идентични демографски и макроикономически показатели, посочи заместник-министър Иван Кръстев. 

По време на срещата бяха обсъдени още политиките за насърчаване на активния живот на възрастните хора и общите предизвикателства в областта на социалната закрила, активирането на икономически неактивните хора и подкрепата за децата и хората с увреждания. Основен приоритет за Министерството на труда и социалната политика е осъществяването на реформа на грижите за възрастните хора и осигуряването на качествени и интегрирани социални и здравни услуги в близка до семейната среда, заместник-министър Надя Клисурска.

важна информация