България и Аржентина обсъдиха възможността за подготовка на Спогодба за социалната сигурност

България и Аржентина обсъдиха възможността за подготовка на Спогодба за социалната сигурност

Възможността за стартиране на преговори за сключване на Спогодба за социалната сигурност между България и Аржентина обсъдиха на работна среща днес заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и пълномощният министър Даниел Коттини, който е заместник-ръководител на Посолството на Аржентина в София. Експертите на Министерството на труда и социалната политика предложиха да бъде организирана работна група с участници от двете страни за ефективен обмен на информация и обсъждане на конкретни въпроси за подготовката на двустранната спогодба.

По време на разговора бяха обсъдени и въпросите за борбата с домашното насилие. „Насилието над жените е тема със сериозни предизвикателства във всички страни, която се задълбочи по време на ковид пандемията“, каза заместник-министър Надя Клисурска. Тя представи основните социални услуги в България за подкрепа на пострадалите от домашно насилие. По европейските програми „Развитие на човешките ресурси“ и "Развитие на регионите" са предвидени средства за изграждане, издръжка и обучение на персонала в нови Кризисни центрове.

Заместник-министър Клисурска акцентира върху междуинституционалното сътрудничество, комплексния подход на работа, прилагането на Координационен механизъм за подкрепа на деца, пострадали от насилие, както и мониторинговите механизми по Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

важна информация