Новини

Заповед за изменение на Обявление за откриване на процедура за социална подкрепа - 2022 г.

Заповед №РД-25-10/22.06.2022 г. - Промяна на Обявление по Компонент 1 и Компонент 2

Заповед №РД01-24/22.06.2022 г. - Промяна на Обявление за социална подкрепа

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО Компонент 2

„Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“

 

Списък на класираните проектни предложения по Компонент 1

 

Заповед № РД-25-7/22.02.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-25-7/26.10.2021 г., с която е утвърдена

Целева програма "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария" 2021-2022 г.

 

Заповед № РД-25-8/22.02.2022 г. за изменение на Заповед № РД-25-2/01.02.2022 г., с която е одобрено

Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд "Социална закрила"

 

Заповед за изменение на Обявление за социална подкрепа

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Целева програма "Обществени трапезарии" - 2022 г., финансирана от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал.1, т. 2

от Закона за социално подпомагане

Заповед за увеличение на хранодена по Целева програма "Обществени трапезарии"

 

 

Решения на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила”:

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) на заседание на 25.08.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) на заседание на 22.07.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) на заседание на 21.06.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) на заседание на 07.06.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) на заседание на 18.05.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) на заседание на 28.04.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 18.04.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 24.03.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.02.2022 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 21.01.2022 г. взе следните решения:

 

 

 

 

 

 

Съобщение относно предприети мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19