ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА УЯЗВИМИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ПРЕД ООН

-1

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи напредъка на България по отношение на политиките за всички уязвими социални групи по време на участието си в третия Универсален периодичен преглед (УПП) по положението на правата на човека. Страната ни преминава през Универсален периодичен преглед пред Съвета по правата на човека на ООН веднъж на всеки 5 години, като това е най-голямото събитие, свързано с поетите ангажименти по правата на човека.


В изказването си зам.-министър Русинова постави акцент върху социалните мерки, предприети от правителството, за преодоляване последствията от пандемията COVID-19 с фокус запазване на работните места, увеличаване размера на средствата за социални помощи и осигуряване на патронажна грижа за нуждаещите се. Тя потвърди и ангажимента на българското правителство да продължи да прилага социална политика, насочена към осигуряване на равни права за всички уязвими групи, както и достойни условия на живот и труд.


Зам.-министър Русинова бе представител на Министерство на труда и социалната политика в делегация, ръководена от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев. Поради извънредната ситуация, свързана с разпространението на пандемията от COVID-19, прегледът се проведе в „хибриден формат“ на 6 ноември чрез видеоконферентна връзка между Двореца на нациите в Женева и Министерството на външните работи в София. Участие в прегледа взеха заместник-министрите на вътрешните работи, на образованието и науката, на правосъдието и на културата, както и представители от Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна агенция за бежанците, Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.