Броят на социалните услуги за деца се е увеличил три пъти в периода 2010 - 2023 г.

DSC_7722-1

От 241 през 2010 г.  до 725 в края на октомври 2023 г. се е увеличил броят на социалните услуги в общността за подкрепа на децата и семействата. Това стана ясно по време на среща на заместник-министър Елка Налбантова и експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) с делегация от Египет, която е на посещение в България.

На нея беше представен опитът на страната ни в реформата за деинституционализация на грижите за деца в България. „Едно от най-важните постижения на реформата е, че днес децата, които имат нужда от публична грижа, я ползват предимно в семейна среда  - в семейства на роднини или близки и в приемни семейства“, каза заместник-министър Елка Налбантова.

Тя отбеляза, че  паралелно със закриването на стария тип институции е  инвестирано в изграждането на мрежа от нови социални услуги в общността. В тях сега се оказва подкрепа на повече от 16 300 деца и семейства.

В дискусията участваха и представители на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. По време на разговора експертите представиха политиката за подкрепа на деца и семейства в България, в основата на която е разбирането, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете.

 „Когато започвахме процеса, не бяхме много сигурни каква е бройката на децата, настанени в домове. Някои казваха, че те са 35 000, други - че са 11-12 000 деца. Днес броят им е намалял до около 200 деца. Убедени сме, че пътят, който изминахме, е за доброто на бъдещите детски поколения и техните родители“, подчерта заместник-министър Налбантова.
Данните показват, че към момента от съществуващите през 2010 г. 137 специализирани институции за деца са останали само 4 дома за медико-социални грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора. Те се управляват от Министерството на здравеопазването и предстои да бъдат закрити.