Зам.-министър Клисурска: Гласът на децата днес е гласът на гражданското ни общество след години

klisurska1

„Отношението към децата е основен белег за развитието на едно общество. България предприема различни законодателни инициативи и мерки за насърчаване на детското участие. В действащата нормативна уредба в областта на закрилата на детето е застъпено участието на децата във взимането на решения, както и правото им на информиране и консултиране“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска на семинар „Искаме да знаем нашите права и да чуем Вас“ в Министерство на труда и социалната политика.

По думите й съществен принос в тази посока имат два консултативни съвета - Националният съвет за закрила на детето и Съветът на децата. Заместник-министър Клисурска посочи като едно от основните права на децата участието им във взимането на решения, които ги засягат. „ Гласът на децата днес е гласът на гражданското ни общество след години . Зачитането на тяхното мнение е не само уважение към личността и условие за разгръщане на техния потенциал, но и предпоставка за функционирането на устойчиви, демократични и приобщаващи хората от уязвимите групи общества“, отбеляза тя. 

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето и „Надежда и домове за децата“ в рамките на проект „Право на участие и глас“. Целта на събитието е да повиши знанията за правата на детето и тяхното прилагане.