Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете