С допълнителни 73 млн. лв. по ОПРЧР ще се финансират мерки за борба с последиците от разпространението на COVID-19

 

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 3,21 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се осигурят 73 млн. лв., с които ще могат спешно да се договарят и финансират нови операции за предоставянето на навременна и необходима подкрепа за българското общество и бизнес в условията на увеличение на заболеваемостта от COVID-19.

С част от средствата ще се осигурят допълнителни средства по процедура „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“, в рамките на която бяха осигурени по 1000 лв. към заплатите и допълнителна подкрепа на медиците на първа линия в борбата с коронавируса.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020.