МТСП организира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика

МТСП организира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за насърчаване развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика за осма поредна година. Основната цел на инициативата е да бъдат отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за развитието на социалната икономика в България чрез социални иновации.

В осмото издание на конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги. Крайният срок за кандидатстване е до 17.30 часа на 7 октомври 2022 г.

Пълна информация за конкурса, както и необходимите документи за участие може да намерите на: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119.