Министър Донев: Безработицата достигна рекордно ниски нива от 4,82%

WhatsApp Image 2021-09-15 at 17.49.03

Безработицата се понижи до 4,82%, което е исторически най-ниското й равнище за България. Такава безработица не сме имали дори в предкризисната 2008 г. Това посочи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на представянето на отчета за свършеното по време на мандата на служебното правителство. Той посочи, че е приета Националната стратегия на заетостта за периода 2021-2030 г, като основната й цел да се постигне 78,2 % коефициент на заетост през 2030 г. и понижаване на безработицата на 4 %. 

Министър Донев подчерта, че служебният кабинет е продължил действието на мярката 60/40 през месеците юни и юли, чрез което е запазена заетостта на близо 113 000 работници, а изплатените средства са над 83 млн. лв. С актуализацията на бюджета са осигурени средства за продължаване на мярката до края на 2021 година.

Министърът на труда и социалната политика акцентира и върху решенията на служебния кабинет за увеличаване на доходите на пенсионерите. Изплащането на добавката от 50 лв. на всички над 2 млн. пенсионери продължи през юни, юли, август и септември, за което бяха осигурени допълнително 520 млн. лв. За октомври, ноември и декември пенсионерите ще получават добавка в размер на 120 лв., допълни Гълъб Донев.

Той припомни, че от 25 декември ще влезе в сила предложението на служебния кабинет за преизчислението на пенсиите с коефициент 1,35 за всяка година осигурителен стаж. Това ще гарантира трайното увеличение на всички пенсии, като размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще достигне до 370 лв. Това е трайно и сигурно решение, защото през Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване са променени съответните разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, обясни вицепремиерът.

В отчета той спомена още, че от 1 юли беше променен размерът на социалната пенсия за старост на 148 лв., а от 25 декември тя ще стане 170 лв. Увеличението й ще доведе до нарастване на пенсиите, които се определят от нейния размер, сред които са  пенсията за военна инвалидност, гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналните пенсии.    

Министър Донев добави, че през 2022 г. линията на бедност в България ще се увеличи на 413 лв., което ще доведе до ръст на месечната финансова подкрепа, получаване от 670 000 хора с трайни увреждания. 

Одобрени бяха промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които ще дадат възможност за повече хора и семейства от най-уязвимите групи да получат месечна помощ от държавата в по-висок размер. Очаква се през всяка следваща година броят на подпомаганите да се увеличава и през 2024 г. да достигне близо 117 000 души. През следващите три години размерът на месечните социални помощи за най-рисковите групи ще се увеличи с 84%. Така ще се гарантира по-добра социална закрила за хората, които имат най-големи финансови затруднения, каза министър Гълъб Донев.