Близо 1000 потребители на социални услуги ще получават хранителни продукти чрез финансиране от ФСЗ

Близо 1000 потребители на социални услуги ще получават хранителни продукти чрез финансиране от ФСЗ

Топла храна или пакети с хранителни продукти ще получат 933 души в риск на територията на цялата страна в периода от 20 декември 2023 г.  – 31 март 2024 г. Те ще бъдат осигурени по новата Целева програма за закупуване на хранителни продукти за деца и възрастни, потребители на социални услуги на Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Управителният съвет на Фонда одобри финансирането на 18 проектни предложения на доставчици на социални услуги на обща стойност 431 700 лв. Размерът на финансиране на 1 човек за периода на програмата е до 470 лв. Доставчици на услугите са общини и организации, управляващи центрове за временно настаняване, приюти, кризисни центрове за пълнолетни лица и за деца.    

Новата програма на Фонд „Социална закрила“ има за цел да удовлетвори жизненоважни потребности на най-нуждаещите се от подкрепа хора и да ограничи негативните последици от бедността през зимните месеци. Освен материалната помощ и подпомагането с храни, най-уязвимите социални групи ще получават подкрепа, която ще се ориентира спрямо индивидуалните им нужди и проблеми.

Управителният съвет на ФСЗ отчете и изпълнението на програмата за подкрепа на семейства, които са пострадали при бедствия. Данните показват, че от началото на 2023 г. до момента 206 домакинства са получили социална помощ до 2500 лв.

Общата сума, с която семействата бяха подпомогнати, е 488 581 лв. Отпускането на помощите е в резултат на облекчаването на условията за получаването им, които МТСП предприе през тази година с цел да осигури адекватна и ефективна подкрепа за пострадали при бедствия. Това даде възможност и семейства, пострадали при наводненията в община Карлово през 2022 г., също да получат подкрепа за закупуване на ново оборудване и обзавеждане, когато в резултат на бедствието то е било унищожено.

 Правилата на Фонда позволяват възстановяване на вече направени разходи, когато те бъдат доказани с разходооправдателен документ. Другият начин за изплащане на средствата е да бъдат преведени директно на доставчика, от когото домакинствата са избрали да пазаруват. В този случай трябва да представят проформа фактура, а след доставката им и фактура.