България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на социалната политика

WhatsApp Image 2023-11-22 at 16.15.45

Задълбочаване на двустранните отношения и обмяна на опит в сферата на социалните политики, както и представяне на добри практики в процеса на деинституционализацията и закрилата на децата в риск обсъдиха министърът на труда и социалните въпроси Иванка Шалапатова и министърът на вътрешните работи на Унгария Шандор Пинтер. Срещата между двамата бе в рамките на работно посещение на министър Шалапатова по покана на унгарския ѝ колега. 


Двамата министри подчертаха общата визия на двете държави в подкрепата за семействата и необходимостта всяко дете да живее в семейна или близка до семейната среда. Бяха обсъдени форми на бъдещо взаимодействие за споделяне на добрите практики на България и Унгария с други европейски държави, които вървят по пътя на деинституционализацията.


Министър Шалапатова сподели българския опит в реформата за деинституционализация на грижата за деца, успехите и предизвикателствата при закриването на големите институции, затварянето на входа към тях и разкриването на качествени общностно базирани услуги, включително за ранно детско развитие. Унгарският ѝ колега заяви, че правителството на Унгария обръща специално внимание на приемната грижа в рамките на специализираните услуги за закрила на детето. Той подчерта и ролята на църквата и гражданските организации като важен елемент от грижата за децата.


Министър Шалапатова посети комплекса ÁGOTA, намиращ се в Тас-Алсозентамас. Там беше представен опитът на фондация ÁGOTA в приемната грижа, управлението на резидентни услуги от семеен тип и организацията на дейности за социализация на деца в алтернативна грижа. Министър Шалапатова и държавният секретар по въпросите на социалните политики Атила Фюлоп обсъдиха важността на превенцията на разделянето на децата от семействата, поддържането на високо качество на услугите за алтернативна грижа и включването на гражданските организации в предоставянето им.