ГИНКА МАШОВА-СТАНЧЕВА - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ГИНКА МАШОВА-СТАНЧЕВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Гинка Машова-Станчева притежава дългогодишен опит в системата на Министерството на труда и социалната политика. Ръководила е дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи". Участвала е в разработването, изпълнението, координацията и мониторинга на политиките за интеграция на хората с увреждания, както и на политиките в областта на равните възможности, антидискриминацията, социалното подпомагане, демографията, закрилата на детето и семейната политика. Участвала е в изработването на нормативни и поднормативни документи, стратегически документи и програми на национално и европейско ниво. Заемала е експертни длъжности в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Гинка Машова-Станчева е завършила магистратури по финанси и публична администрация. Притежава следдипломна квалификация по финанси от Българската академия на науките и бакалавърска степен по педагогика. Владее немски и английски език.

 

 

 

 

важна информация