Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова откри Национална среща по демографски въпроси и предизвикателстваЗаместник-министър Султанка Петрова откри Национална среща по демографски въпроси и предизвикателства, организирана от Министерство на труда и социалната политика в София. 
 
Решаването на демографските проблеми, започнали през 90-те години на миналия век, изисква много труд, промяна на фокуса, тежки решения и реформи, огромна политическа воля да се обърнат негативните тенденции, заяви зам.-министър Петрова.
 
По време на изказването си тя посочи, че за справяне с предизвикателствата МТСП е разработило регионални демографски политики. Отделните региони се нуждаят от специфични политики, обвързани с демографската им ситуация, състоянието на икономиката, етнопсихологията и нагласите на населението, традициите и ресурсите, които притежават, каза зам.-министър Петрова. За година и половина са проведени серия от регионални демографски срещи-дискусии в различни области на страната. Направени са над 1000 анкети по места, които вече се обработват. Проведени са серия от публични обсъждания, кръгли маси по демографските проблеми в различни университети. По време на срещите акцент е поставен и върху интеграцията на ромското население. 
 
Фокусът трябва да бъде в задържането на младите хора в страната чрез промени в образователната система, чрез качествена реализация и адекватно заплащане на труда, посочи зам.-министър Петрова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България