Рубрики


Документи


Заповед № РД01-318 от 09.05.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила", утвърден със Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г.

 

Заповед № РД01-229 от 01.04.2019 г, за удължаване срока на целевата програма

Заповед № РД01-946 от 08.11.2018, за удължаване срока на целевата програма

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във вр. с чл. 29, ал. 5 от Закона за социално подпомагане - Правилник за организацията и дейоността на Фонд "Социална закрила"

 

Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"- изменение и допълнение

 

Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"

 

 

Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”

 

Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”

 

Документи за кандидатстване за социална помощ по реда на чл. 27, ал.1 от ЗСП

 

Формуляр за оценка
 

Документи за кандидатстване за извършване на капиталови разходи

 

Документи за кандидатстване за извършване на социални услуги

 

Документи за отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия

           

 

 

           

 

 

 

ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България