Синя карта на ЕС


Синя карта на ЕСГраждани на държави извън Европейския съюз могат да извършват висококвалифицирана работа в България със „Синя карта на Европейския съюз“. Изискването е лицата да имат необходимата квалификация за извършваната работа (висше образование) и да получават заплата, която е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в страната ни.

За целта работодателят трябва да докаже, че няма български работник, който може да извършва съответната работа. При този режим не се прилага изискването гражданите на държави извън ЕС да не са повече от 10% от персонала на фирмата.

Органите на МВР издават документа, с който чужденецът има правото да пребивава и да работи в България.


Допълнително, за списък от професии, за които има доказана липса на кадри, е въведена облекчена процедура за издаване на „Синя карта на ЕС“. В този случай не се провежда т.нар. „пазарен тест“ – т.е. работодателят не е длъжен да доказва, че няма българи или граждани на ЕС, които могат да извършват съответната работа. За тези чужденци заплатата трябва да е най-малко два пъти по-висока от средната работна заплата в страната.

Списъкът може да се променя ежегодно до 31 януари по предложение на организациите на работодателите.

Към настоящия момент, съгласно Заповед № РД01-82/30.01.2018 г. за утвърждаване на Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда в Списъка са включени 13 единични групи професии, както следва:

 • инженери в промишленото производство;
 • инженер-химици;
 • електроинженери;
 • специалисти по продажба в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уебсъдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи;
 • специалисти по бази данни и мрежи, н.д.

 

 

 

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin