Документи за кандидатстване


Документи за кандидатстване


 

ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”    

 

Ф О Р М У Л Я Р ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

Проекти за подобряване условията на труд в предприятията

 

Ф О Р М У Л Я Р ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

        Възстановените средства от Фонд "Условия на труд" имат характер на минимална помощ по Регламент (ЕС) 1407/2013 и по смисъла на Закона за държавните помощи с произтичащите от това права и задължения. Информацията за отпуснатите минимални помощи се предоставя на Министъра на финансите за публикуване в Регистър на минималните помощи на Министерството на финансите.

Регистър на предоставените минимални помощи през 2016 година - Фонд "Условия на труд"

Проекти за обучение по здравословни и безопасни условия на труд

 

Ф О Р М У Л Я Р ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

БЮДЖЕТНА МАТРИЦА ЗА ДЕЙНОСТ - ОБУЧЕНИЕ

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin