Органи


ОрганиТериториалните структури на Агенцията за социално подпомагане са Регионалните дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекциите „Социално подпомагане“. Регионални дирекции за социално подпомагане координират и контролират дейността на дирекциите „Социално подпомагане“ на тяхна територия. Дирекции „Социално подпомагане“ извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на семейните помощи за деца.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin