Кариери


Кариери


 

Обява за конкурс за длъжност началник на отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността началник на отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", ДПАОЧР

 

Обява за конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Човешки ресурси", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Човешки ресурси", ДПАОЧР

Списък на недопуснатите кандидати до кункурс за длъжността старши експерт в отдел "Човешки ресурси", ДПАОЧР

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да ползват при подготовка за конкурса за длъжността старши експерт в отдел "Човешки ресурси", ДПАОЧР

 

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за външни членове на одитния комитет в Министерство на труда и социалната политика

Обявление за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика

Приложение № 1

Приложение № 2

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin