Кариери


КариериОбява за конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

 

Обява за конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", ДПХУРВСП

 

Списък на  недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", ДПХУРВСП

 

Препоръчителна литература за подготовка за конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", ДПХУРВСП

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin