Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни. Двамата дадоха висока оценка на двустранните отношения и изразиха готовност за подготовка на споразумение за междуинституционално сътрудничество между България и Палестина в сферата на социалната политика.

Министър Лазаров и министър Маждаляни обмениха информация и опит за политиките и проектите в областта на социалното подпомагане, осигуряването на пълноценен живот на хората с увреждания, грижите за децата и семействата, равенството между жените и мъжете. Акцент в разговора бяха стратегиите на България и Палестина за преодоляване на бедността и насърчаването на икономическата активност на хората, които получават социални помощ.

Министър Лазаров представи акценти от реформите на грижите за деца, промените в сферата на социалното подпомагане, както и предстоящата реформа на дългосрочната грижа, чиято основна цел е осигуряването на качествени и достъпни интегрирани здравни и социални услуги съобразно потребностите на възрастните и хората с увреждания.

важна информация