Министър Шалапатова: 500 000 безработни и заети ще придобият дигитални умения до 2026 г.

Shalapatova 2

До средата на 2026 г. ще бъдат обучени 500 000 безработни и заети лица за базово и средно равнище на дигитални умения, а на 100 000 лица, които са придобили самостоятелно своите дигитални умения, ще се предостави възможност да се явят на изпит и да ги сертифицират. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на откриването на Националната конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“.

Министерството на труда и социалната политика организира форума в рамките на Европейската година на уменията и в качеството си на национален координатор на дейностите в рамките на Европейската година на уменията в България. Основната цел на събитието е да провокира дискусия между национални и европейски институции, работодателски и браншови организации, синдикати, академичната общност и младежките организации по темата за дигиталната трансформация и нарастващата необходимост от работна сила с търсените от пазара на труда дигитални умения.

Министър Шалапатова подчерта, че Националната политика за заетост и обучение поставя като приоритет обучението на работната сила за адаптиране към структурните промени, породени от цифровия и зеления преход, защото придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения е повече от необходимо в днешния пазар на труда. Заложената национална цел е до 2030 г. да се достигне участие в обучение всяка година на 35,4% от населението в най-активна трудоспособна възраст (25-64 г.). За целта МТСП ще разработи и внедри национална виртуална платформа за онлайн обучение на лица над 16 г., с която ще се дадат възможности за гъвкави форми на обучение, в удобно време от разстояние. Платформата ще предоставя и възможности за обучение, адаптирани към лица в неравностойно положение на пазара на труда, като хора с увреждания, с ниско равнище на образование и по-възрастни хора.

„В периода 2023 – 2027 година ще инвестираме  над 1 млрд. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейския социален фонд + за финансиране на различни възможности за обучение на работната сила, с фокус върху повишаване на цифровите умения“, добави министър Шалапатова.

 

важна информация