Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Vasilena.Ivanova@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

МИНИСТЪР САЧЕВА: ГОТОВИ СМЕ ДА ПОДКРЕПИМ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ДА НЕ Е ПОД 50% ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

МИНИСТЪР САЧЕВА: ГОТОВИ СМЕ ДА ПОДКРЕПИМ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ДА НЕ Е ПОД 50% ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

„Готови сме да подкрепим въвеждането на „праг“ на достойнството“ при заплащане на труда и да регламентираме минималната заплата да не бъде под 50% от средното брутно и 60% от медианното брутно възнаграждение за страната“.

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с хоризонт до 2030 г. Документът очертава стратегическата рамка за развитие на политиките, свързани с преодоляването на бедността и насърчаването на социалното включване през следващото десетилетие.

ПРИЕТИ СА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРИЕТИ СА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Измененията основно са свързани с привеждане на неговите разпоредби в съответствие най-вече със Закона за закрила на детето, Закона за социалните услуги и Семейния кодекс.

БЛИЗО 51 000 БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ СА ОБУЧЕНИ ИЛИ НАЕТИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

БЛИЗО 51 000 БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ СА ОБУЧЕНИ ИЛИ НАЕТИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Близо 51 000 младежи до 29 г. са започнали работа и са преминали обучения за професионална квалификация чрез програмите за субсидирана заетост - „Младежка заетост” и "Обучения и заетост за младите хора". 

Повече от 600 000 нуждаещи се ще получават храни и материална подкрепа в периода 2021-2027 г.

Повече от 600 000 нуждаещи се ще получават храни и материална подкрепа в периода 2021-2027 г.

Повече от 600 000 нуждаещи се ще бъдат подкрепени по Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 г. Това предвижда проектът й, който е публикуван за обществено обсъждане.

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2022 г.

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2022 г.

До 7 януари 2022 г. общини, държавни институции, областни управители могат да кандидатстват по проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП)  за финансиране на проекти, целящи подобряването на работните условия и обслужването на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията.

МТСП организира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика

МТСП организира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за насърчаване развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика. Основната му цел е да бъдат отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за развитието на социалната икономика в България.

МТСП стартира процедура за обновяване на членовете на Националния съвет по равнопоставеността на жените мъжете

МТСП стартира процедура за обновяване на членовете на Националния съвет по равнопоставеността на жените мъжете

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за обновяване на юридическите лица с нестопанска цел, които членуват в Националния съвет по равнопоставеността на жените мъжете.

С близо 14% е намалял броят на продължително безработните за година

С близо 14% е намалял броят на продължително безработните за година

Броят на продължително безработните е намалял до 43 253 души към края на юли, което е с близо 14% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните на Агенцията по заетостта.

Министър Донев: Безработицата достигна рекордно ниски нива от 4,82%

Министър Донев: Безработицата достигна рекордно ниски нива от 4,82%

Безработицата се понижи до 4,82%, което е исторически най-ниското й равнище за България. Такава безработица не сме имали дори в предкризисната 2008 г. Това посочи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на представянето на отчета за свършеното по време на мандата на служебното правителство.

Вицепремиерът Донев и зам.-председателят на ЕК Дубравка Шуица обсъдиха демографските предизвикателства

Вицепремиерът Донев и зам.-председателят на ЕК Дубравка Шуица обсъдиха демографските предизвикателства

Възможностите за преодоляване на демографските предизвикателства пред България и Европейския съюз чрез създаването на по-добри условия за живот в малките населени места и осигуряване на качествени грижи и услуги за децата и възрастните хора бяха обсъдени между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев и Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия.

важна информация