Отчети и планове

Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населенито на Република България (2012-2030 г.), приет с Решение на Министерския съвет №84 от 7 февруари 2024 г.

План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) – приет с Решение на МС №763 от 25 октомври 2023 г.

Отчет за 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Отчет за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.) - приет с Решение на МС №720 от 5 октомври 2022 г.

План за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.) - приет с РМС №475 от 14.07.2022 г.

Отчет за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.) - приет с Решение на МС №7 от 12 януари 2022 г.

Отчет за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) - приет с Протокол №54 от заседание на МС от 27 октомври 2021 г.

План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.)

План за 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) - приет с Решение на МС №368 от 21 април 2021 г.

План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.) - приет с Решение на МС №467 от 23 юни 2021 г.

Отчет за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) - РМС №902 от 9.12.2020 г.

Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в секторните политики за периода 2017 - 2018 г. - приет на 23.01.2020 г., Протокол №3

План за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030г.) - приет с Решение №779 от 20 декември 2019 г.

Отчет за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030г.) - приет с Решение №804 от 27 декември 2019 г.

План за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030г.) - приет с Решение №422 от 18 юли 2019 г.

Отчет за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.)

План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030г.) - приета с Решение на МС №458 от 5 юли 2018 г.

Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в секторните политики за периода 2015-2016 г.

Отчет за 2016 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България 2012-2030 г.

Демографски план 2017г.

План за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България 2012-2030 г.

Отчет за 2015 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.

План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 - 2030

Отчет за 2014 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 - 2030 г.

Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Република България (2012 - 2030 г.) в секторните политики 2012 – 2014 г.

План за мониторинг през 2014 г. на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012 – 2030 г.)

Отчет за 2013 г. на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012 – 2030 г.)

План за мониторинг през 2013 г. на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012 - 2030 г.)

Отчет за 2012 г. на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012 - 2030 г.) през 2013 г.

Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006 - 2020 г.