Моля, попълнете полетата отбелязани с * !

Форма за подаване на сигнал за корупция
Данни за лицето подало сигнала за корупция
Област
Община  
Населено място
Тип населено място
Име(*)
Пол(*)
Адрес(*)
Телефон
Мобилен телефон
Електронна поща
Данни за служителя, които са ви известни
Име(*)
Длъжност(*)
Администрация, в която работи
Корупционна проява
Кога:(*)
Къде:(*)
Какво се случи:(*)
 
Лично ли е констатиран опит за облагодетелстване ДАНЕ
Знае ли най-близко контролиращия дейността на служителя ДАНЕ
Има ли документи или други доказателства по случая ДАНЕ
Документи
Изберете файл:
Изберете файл:
Изберете файл:
Задължително поле за попълване*:

Полетата отбелязани с (*) са задължителни