Архив от дата:

.


Прессъобщения2018-01-19 - Кариерен форум с австрийски инвеститори в България ще се проведе във Виена на 25 януари
още
2018-01-19 - Зам.-министър Росица Димитрова посети социални услуги в област Пловдив
още
2018-01-18 - 100 нови социални услуги за хора с увреждания ще бъдат създадени до 2021 г.
още
2018-01-18 - Над 18 000 души ще започнат работа по програми от Националния план за действие по заетостта през 2018 г.
още
2018-01-17 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред Европейския икономически и социален комитет
още
2018-01-17 - Министър Петков: Политиката на сближаване между държавите-членки в Европа трябва да продължи
още
2018-01-16 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското европредседателство пред представители на френските власти
още
2018-01-16 - Министър Петков се срещна със Съюза на офицерите и сержантите от запаса
още
2018-01-15 - Сурвакарчета поздравиха ръководството на МТСП по повод празника Банго Васил
още
2018-01-09 - Заместник-министър Русинова: България ще даде своя принос за надграждане на дебата за Европейския социален стълб
още
2018-01-09 - Заместник-министър Росица Димитрова обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа 2018-2021 г. с представители на местната власт
още
2018-01-05 - Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат личен асистент и патронажна грижа
още
2018-01-04 - Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат личен асистент и патронажна грижа
още
2017-12-21 - Министър Петков и социалните партньори постигнаха съгласие по текстовете на Конвенция 131 на МОТ
още
2017-12-20 - Благотворителната инициатива на МТСП „Дари усмивка на дете“ зарадва над 400 деца от домове в цяла България
още
2017-12-18 - Зам.-министър Димитрова: Община Пловдив ще изгради още 7 нови социални услуги за деца
още
2017-12-15 - МТСП спечели първо място за принос в развитието на социалната икономика
още
2017-12-14 - Зам.-министър Димитрова: Превенцията на насилието над деца трябва да започва от ранна детска възраст
още
2017-12-14 - Министър Петков връчи годишните награди на МТСП за социални иновации
още
2017-12-13 - Над 75 800 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа през 2016 г.
още
2017-12-13 - Зам.-министър Петрова обсъди идеи за международно сътрудничество в областта на социалното предприемачество
още
2017-12-13 - Гарантираният минимален доход се повишава на 75 лв.
още
2017-12-13 - 208 000 безработни са започнали работа през първите десет месеца на 2017 г.
още
2017-12-12 - Зам.-министър Зорница Русинова представи пред дипломати приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-12-12 - България се придвижва с 10 места напред в ЕС по равенство между половете
още
2017-12-12 - Министър Петков: Темата за равнопоставеността на половете е приоритетна за България
още
2017-12-08 - Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП РЧР
още
2017-12-07 - Заместник-министър Русинова: Безработицата в България в момента е на едно от най-ниските си нива
още
2017-12-07 - България пое председателството на Съвета на ЕС по заетост и социалната политика
още
2017-12-07 - Зам.-министрите Русинова и Лазаров представиха приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта пред Американската търговска камара
още
2017-12-06 - Министър Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред представители на Европейския парламент
още
2017-12-05 - Министър Петков: Близо 10 000 безработни ще се наемат по програма „Работа“ през 2018 г.
още
2017-12-05 - Министър Бисер Петков откри нова детска градина в Монтана
още
2017-12-04 - Националният съвет по социално включване обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа до 2021 г.
още
2017-12-04 - Зорница Русинова: Стара Загора е пример за добрата съвместна работа на бизнеса с местната и държавната власт
още
2017-12-04 - България и Тунис подписаха споразумение за прилагане на Спогодба за социална сигурност
още
2017-12-01 - Министър Петков: Над 11 500 безработни са започнали работа след участие в трудови борси на Агенцията по заетостта
още
2017-12-01 - Зам.-министър Русинова откри семинар за обмен на добри практики между България и Белгия за борба със злоупотребите със социални права
още
2017-11-30 - Националният съвет за интеграция на хората с увреждания одобри плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа
още
2017-11-30 - България и Сърбия ще си сътрудничат в политиките за гарантиране на равни възможности и борба с дискриминацията
още
2017-11-30 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред Комитета на ЕСФ
още
2017-11-29 - Зам.-министър Димитрова проучи английския опит в центровете за подкрепа на деца и младежи с увреждания
още
2017-11-28 - Специализираните предприятия осигуряват устойчив модел за заетост на хора с увреждания
още
2017-11-28 - Зам.-министър Русинова: Интеграцията на ромите е важен аспект на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-11-28 - Зам.-министър Лазаров: Над 50% от безработните, участвали в програми за заетост, след това започват работа или собствен бизнес
още
2017-11-24 - Зам.-министър Димитрова: Междуинституционалното партньорство ще доведе до по-добро прецизиране на решенията за настаняване на деца и младежи в ЦНСТ
още
2017-11-24 - МТСП ще съдейства за изпълнение на ангажиментите на България за подобряване на качеството на въздуха
още
2017-11-24 - Заместник-министър Русинова: Българското председателство на Съвета на ЕС ще търси консенсусни решения в активен диалог с гражданите
още
2017-11-23 - Зам.-министър Русинова представи в Австрия концепцията на Българското европредседателство за засилване на социалното измерение на Европа
още
2017-11-23 - Зам.-министър Росица Димитрова: Подадени са близо 2000 заявления за ползване на специализирана или резидентна услуга от хора с увреждания
още
2017-11-23 - Зам.-министър Димитрова: На повече от 17 000 лица с увреждания и възрастни хора ще бъде осигурена грижа чрез социални услуги в домашна среда
още
2017-11-23 - Министър Петков: Професионалното обучение е ефективен инструмент за трайно решаване на проблема с недостига на кадри
още
2017-11-23 - Зам.-министър Русинова ще участва в петото заседание на УС на Програма Здраве и образование за всички
още
2017-11-22 - Зам.-министър Петрова изнесе лекция за демографската политика в Софийския университет
още
2017-11-22 - Над 83% стигна нивото на програмираните средства, след деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР
още
2017-11-21 - Зам.-министър Лазаров обсъди развитието на сътрудничеството с Белгия в борбата с трансграничната злоупотреба със социални средства
още
2017-11-20 - Зам.-министър Лазаров: България участва активно в процесите, целящи превръщането на ЕС в икономика, основана на знанието
още
2017-11-17 - Зам.-министър Димитрова: Насилието над деца е проблем от национално значение
още
2017-11-17 - Министър Петков: Дебатът за социалното измерение на Европа ще е приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-11-17 - Зам.-министър Лазаров: Социалната икономика и социалното предприемачество се развиват успешно в България
още
2017-11-17 - МТСП организира обучение на областни координатори по равнопоставеност на жените и мъжете във Велико Търново
още
2017-11-17 - Министър Петков участва в дебат за бъдещето на социална Европа в навечерието на Срещата на върха в Гьотеборг
още
2017-11-16 - Зам.-министър Петрова: Специалистите по социални дейности ще стават все по-търсени
още
2017-11-16 - Зам.-министър Димитрова: Учителите трябва да бъдат обучени да разпознават белезите на агресия и насилие сред децата
още
2017-11-16 - България и Аржентина ще започнат преговори за Спогодба за социална сигурност
още
2017-11-15 - Зам.-министър Димитрова: Превенцията на рисковете в семейна среда е основен акцент в деинституционализацията на децата
още
2017-11-15 - Зам.-министър Русинова: Младите хора са най-ценният капитал на едно общество
още
2017-11-15 - Министър Петков: МТСП ще работи за утвърждаване на Европейския стълб за социални права
още
2017-11-15 - 1,2 милиона пенсионери ще получат добавка кьм пенсиите си за Коледа
още
2017-11-14 - Европейският икономически и социален комитет подкрепи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-11-14 - Зам.-министър Султанка Петрова: Управлението на демографските процеси е възможно с политики за развитие на качеството на човешкия капитал
още
2017-11-13 - Три общински сгради в област Русе са ремонтирани по проект „Красива България“ през 2017 г.
още
2017-11-13 - Министър Петков: Над 40 000 младежи са започнали работа в реалния сектор с посредничеството на Агенцията по заетостта през 2016 г.
още
2017-11-10 - Зам.-министър Димитрова връчи стипендии на студенти без родители
още
2017-11-10 - Среща на Транснационалната демографска мрежа ще се проведе в София от 13 до 17 ноември
още
2017-11-09 - Министър Петков обсъди подготовката на Българското европредседателство с представители на Европейската комисия
още
2017-11-08 - Зам.-министър Димитрова: Детето трябва да бъде поставено в центъра на всички политики
още
2017-11-08 - Заместник-министър Русинова: Равенството между половете е приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-11-07 - Министър Петков: Броят на децата в институции е намалял с 90%
още
2017-11-07 - Заместник-министър Димитрова: Ефективността на системата за дългосрочна грижа ще бъде повишена
още
2017-11-07 - Близо 100 семейства, пострадали от наводненията в Бургаско, вече получиха еднократна помощ от 325 лв.
още
2017-11-06 - МТСП кани българите зад граница на дискусионен форум „Да работим за България“
още
2017-11-03 - Проект по ОП РЧР намалява бариерите пред пазара на труда
още
2017-11-03 - Зам.-министър Димитрова: 18 помещения за патронажна грижа за деца ще се ремонтират със средства от ОПРЧР
още
2017-11-03 - Министър Бисер Петков поздрави Инспекцията по труда по случай 110-ата годишнина от създаването й
още
2017-11-02 - Зам.-министър Росица Димитрова награди двама социални работници за принос в развитието на приемната грижа
още
2017-11-01 - Министър Петков се срещна с посланика на Япония Масато Ватанабе
още
2017-11-01 - Румяна Петкова е новият изпълнителен директор на АСП
още
2017-10-31 - Министър Петков: Политиката на правителството е насочена към увеличаване на доходите и производителността на труда
още
2017-10-30 - До 3 ноември над 110 пострадали от пороите в област Бургас ще получат еднократна помощ от 325 лв.
още
2017-10-30 - Директорите на училищата ще определят вида на детските помощи в натура
още
2017-10-27 - Зам.-министър Петрова: Развитието на Северозапада зависи от съвместната работа между институциите, синдикатите и бизнеса
още
2017-10-27 - Зам.-министър Димитрова: Подкрепата на общините за деинституционализацията на грижата за хората с увреждания е важна за МТСП
още
2017-10-27 - Министър Бисер Петков разговаря с протестиращите синдикалисти от КНСБ
още
2017-10-26 - Министър Петков се срещна с организацията „Малки български хора“
още
2017-10-26 - Зам.-министър Лазаров: Инвестициите в условията на труд повишават производителността на предприятията
още
2017-10-25 - Министър Петков и еврокомисар Вера Йоурова обсъдиха приоритетите на Българското председателство на ЕС
още
2017-10-25 - Екипи на Агенцията за социално подпомагане са в готовност да окажат подкрепа на пострадалите от наводненията в област Бургас
още
2017-10-25 - Зам.-министър Димитрова се запозна с норвежкия опит в сферата на услугите за хора с увреждания
още
2017-10-24 - В 196 общини ще се наемат безработни по програма „Работа“ през 2018 г.
още
2017-10-24 - Съветът на ЕС постигна съгласие по промените в директивата за командированите работници
още
2017-10-23 - МТСП организира конференция за здравословни работни места за всички възрасти
още
2017-10-23 - Обсъден е проект на Спогодба за социална сигурност между България и Азербайджан
още
2017-10-20 - Расте интересът към проект „Родители в заетост”
още
2017-10-20 - Министър Петков: По-високи социални плащания предвижда Бюджет 2018
още
2017-10-20 - Зам.-министър Русинова: Развитието на социалната икономика ще е сред приоритети на българското европредседателство
още
2017-10-20 - Зам.-министър Русинова: Схема „Равни шансове“ от ОПРЧР предоставя възможности за интегриране на хората с увреждания
още
2017-10-19 - Росица Димитрова: До 2020 г. ще разширим мрежата за подкрепа на семействата в дневна форма, за да намалим изоставянето на деца
още
2017-10-18 - Позиция на министър Петков относно писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели
още
2017-10-18 - Министър Петков: Социалният диалог е двигател за социално-икономическото развитие на България
още
2017-10-18 - Зам.-министър Димитрова: Разходите за лични асистенти през 2018 г. ще бъдат осигурени от държавния бюджет
още
2017-10-18 - Зам.-министър Русинова: 900 млн. лв. от ОПРЧР са инвестирани в социални услуги на общините от 2014 г. досега
още
2017-10-17 - Зам.-министър Петрова: Минималната работна заплата е важен инструмент за регулацията на доходите от труд
още
2017-10-17 - Министър Петков: Едно от предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване е законовото регламентиране на фазата на изплащане
още
2017-10-16 - България и Швеция обмениха опит за политиките за уязвимите групи
още
2017-10-13 - 61 предприятия са подобрили работната среда с финансиране от фонд „Условия на труд“ през 2016 г.
още
2017-10-13 - Заместник-министрите Русинова и Димитрова проучиха холандския опит в сферата на социалните услуги
още
2017-10-10 - Зам.-министър Димитрова: България провежда последователна политика за насърчаване на равенството между половете
още
2017-10-10 - Министър Петков и генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло обсъдиха развитието на социалната икономика в България
още
2017-10-09 - Зам.-министър Русинова представи напредъка на подготовката на българското европредседателство пред представители на Еврокомисията
още
2017-10-06 - Зам.-министър Димитрова се срещна с представители на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията
още
2017-10-06 - Зам.-министър Русинова: Необходими са усилията на цялото общество за мотивиране на икономически неактивните младежи
още
2017-10-06 - Д-р Султанка Петрова обсъди проблемите на пазара на труда в Ямбол
още
2017-10-06 - Зам.-министър Димитрова проведе среща по проблемите при осиновяванията
още
2017-10-05 - Министър Петков и министър Вълчев обсъдиха изпълнението на механизма за включване в образователната система
още
2017-10-05 - Столична община ще повиши качеството на социалните си услуги със средства от ОПРЧР
още
2017-10-05 - 48 проекта на общини са финансирани по проект "Красива България" през 2017 г.
още
2017-10-04 - Зам.-министър Росица Димитрова: До 2021 г. трябва да бъдат изградени 79 нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания
още
2017-10-04 - Зам.-министър Русинова обсъди с Националната мрежа за децата приоритетите на българското европредседателство
още
2017-10-03 - България и Румъния подписаха декларация за сътрудничество в областта на социалната политика
още
2017-10-03 - България подкрепя усилията на МОТ за изкореняване на бедността
още
2017-10-02 - Министър Петков се срещна с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини
още
2017-10-02 - Започна набирането на проекти за финансиране по „Красива България“ за 2018 г.
още
2017-10-01 - Министър Петков: Подобряването на стандарта на живот на възрастните хора е приоритет на правителството
още
2017-09-29 - Зам.-министър Петрова обсъди безработицата и демографските проблеми на срещи в Русе и Търговище
още
2017-09-29 - Зам.-министър Русинова: Близо 2000 семейства ще получат детегледач за 18 месеца по проекта „Родители в заетост“
още
2017-09-28 - Министър Петков: Интегрираните здравно-социални услуги ще дадат възможност за превенция на институционализацията на възрастните хора
още
2017-09-28 - Зам.-министър Росица Димитрова участва в конференция по въпросите на хората с увреждания в Берлин
още
2017-09-28 - Зорница Русинова: Община Варна е шампион по отношение на предоставянето на социални услуги
още
2017-09-27 - Росица Димитрова: Деинституционализацията на услугите за възрастните и хората с увреждания ще започне през 2018 г.
още
2017-09-27 - Зам.-министър Русинова: ОП РЧР е най-успешната програма и в предишния, и в настоящия програмен период
още
2017-09-26 - Зам.-министър Димитрова: Юношеството е особено важен период за децата от уязвими групи
още
2017-09-26 - Министър Петков: Инвестициите в условията на труд повишават производителността на предприятията
още
2017-09-26 - България и Сърбия ще подпишат Меморандум за сътрудничество в социалната политика
още
2017-09-25 - Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура "Родители в заетост"
още
2017-09-25 - Д-р Султанка Петрова: Повишаването на активността на възрастните хора е от важно значение за справяне с демографските предизвикателства
още
2017-09-25 - Зам.-министър Петрова: Корпоративната социална отговорност е пример за рационално поведение на работодателите
още
2017-09-22 - Министър Петков: МТСП работи за осигуряването на устойчивост на услугите личен и социален асистент
още
2017-09-21 - Зам.-министър Султанка Петрова участва в конференция по въпросите на застаряването в Лисабон
още
2017-09-21 - Министър Бисер Петков ще посети социални услуги в община Велико Търново
още
2017-09-21 - Министерството на труда и социалната политика обявява Конкурс за национална награда за социални иновации
още
2017-09-20 - България и Република Корея ще продължат сътрудничеството си в областта на защитата на човешките права
още
2017-09-19 - Заместник-министър Русинова: Демографските промени формират нова социална реалност
още
2017-09-19 - Министър Петков се срещна с директора на Агенцията на ЕС за основните права Майкъл О’Флаерти
още
2017-09-18 - 2 566 работни места в публичната администрация сe предлагат на млади висшисти по Програма „Старт на кариерата”
още
2017-09-15 - Зам.-министър Зорница Русинова пожела на учениците в с. Невестино да успяват със знание
още
2017-09-15 - Зам.-министър Димитрова: Образованието е единственият начин за излизане от изолация
още
2017-09-14 - В МТСП се провежда обучение на експерти за Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-09-14 - България и Швеция ще продължат сътрудничеството си в социалната политика
още
2017-09-13 - Министерство на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
още
2017-09-13 - Зам.-министър Султанка Петрова: Взаимодействието между държавата, местната власт, бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор е ключово за развитието на регионите
още
2017-09-13 - Български предприемачи обменят опит с швейцарски компании
още
2017-09-11 - Управляващият орган на ОП РЧР обявява подбор на проекти по процедура „Открий ме”
още
2017-09-08 - 51 680 заявления от работещи са подадени по проект „Ваучери за заети лица“
още
2017-09-08 - Зам.-министър Русинова ще е домакин на дискусия в подкрепа на децата и младежите в неравностойно положение
още
2017-09-07 - Зорница Русинова: 5 млн. лв. от ОПРЧР са отделени за подкрепа на кандидат-предприемачи
още
2017-09-05 - Министър Петков се срещна със Съвета за развитие на капиталовия пазар
още
2017-09-05 - Набират се доброволци за българското председателство на ЕС
още
2017-09-05 - МТСП с трета ресертификация на Системата за управление на качеството
още
2017-09-05 - Зам.-министър Русинова ще открие информационен ден по процедура „Подкрепа за предприемачество“
още
2017-09-05 - Д-р Султанка Петрова: Мобилни екипи ще подпомагат бедните региони за разработването на национални и европейски проекти
още
2017-09-01 - МТСП разработи нормативни промени в изпълнение на Механизма за задържане на децата в училище
още
2017-08-30 - Зам.-министър Султанка Петрова: МТСП ще разработи регионални демографски политики, отчитайки местните специфики
още
2017-08-29 - Работната група за регламентиране на плащането на пенсии от втория стълб проведе първото си заседание
още
2017-08-29 - 1066 безработни ще бъдат наети по новата национална програма „Работа“
още
2017-08-25 - Зам.-министър Росица Димитрова участва в Национална кръгла маса по проблемите на етническата интеграция
още
2017-08-22 - Д-р Султанка Петрова: Корпоративната социална отговорност е рамката за сътрудничество между правителство, бизнес и синдикати
още
2017-08-19 - Стартира подбор на проекти по процедура „Специфични обучения"
още
2017-08-18 - Министър Петков: МТСП винаги е било надежден партньор на минните предприятия за намаляване на трудовия травматизъм
още
2017-08-18 - Националният съюз на ТПК благодари на МТСП за организирането на кръгли маси, свързани със социалната икономика
още
2017-08-17 - 150 000 безработни ще се обучат със средства от националния бюджет и ОПРЧР
още
2017-08-17 - Заместник-министър Димитрова участва в работна среща за изпълнението на проекта за подпомагане на жителите на с. Хитрино
още
2017-08-15 - МТСП и УНИЦЕФ ще правят анализ на системата за закрила на детето
още
2017-08-15 - Зам.-министър Росица Димитрова присъства на фестивала „Орлова чука пее и танцува, различни, но единни“
още
2017-08-15 - Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „ОТКРИЙ МЕ“
още
2017-08-10 - Около 830 безработни могат да бъдат наети по програма „Работа“ от 1-ви септември
още
2017-08-10 - Министър Петков обеща подкрепа на дядо Цоло
още
2017-08-10 - Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”
още
2017-08-09 - На вниманието на потенциалните кандидати по процедури на ОПРЧР
още
2017-08-09 - Нова програма за намаляване на безработицата се включва в Националния план по заетостта
още
2017-08-02 - Зам.-министър Димитрова: Кърменето играе важна роля за превенция на изоставянето на деца
още
2017-08-02 - Семействата, пострадали от пожара в с. Церковски, ще получат еднократна помощ от АСП
още
2017-08-01 - Започва конкурсът Достъпен европейски град
още
2017-07-31 - Зам.-министър Петрова обсъди политиките по социално предприемачество
още
2017-07-31 - Зам.-министър Димитрова обсъди възможностите за по-добра защита на правата на хората с увреждания
още
2017-07-31 - Мярката за закрила на изоставеното бебе в столичния квартал „Младост“ ще се реши след изписването му от болницата
още
2017-07-29 - Управляващият орган на ОП РЧР обявява подбор на проекти по процедура „Подкрепа за предприемачество“
още
2017-07-28 - Министър Петков се срещна с ръководството на Американската търговска камара
още
2017-07-28 - Министър Петков и социалните партньори обсъдиха проект на механизъм за определяне на минималната заплата
още
2017-07-27 - Зам.-министър Петрова: Демографската политика е акцент в програмата на правителството
още  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България