Архив от дата:

.


Прессъобщения2020-01-23 - Заместник-министър Петрова: МТСП подкрепя и насърчава социалната и солидарна икономика
още
2020-01-23 - Фонд „Социална закрила“ на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.
още
2020-01-22 - Зам.-министър Русинова: От 1 април стартира проектът за финансова подкрепа на висшисти, които се връщат да работят в България
още
2020-01-21 - Зам.-министър Султанка Петрова: Стратегията за корпоративна социална отговорност цели подобряване качеството на живот на хората
още
2020-01-15 - Министър Сачева: 216 000 души са намерили работа през бюрата по труда през 2019 г.
още
2020-01-13 - МТСП организира кариерен форум за българи в Австрия
още
2020-01-07 - МТСП набира номинации за връчване на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете
още
2020-01-02 - Министър Сачева посети строежа на социална услуга за деца към православния храм в Горна Малина
още
2019-12-30 - Заместник-министър Русинова: Деинституционализацията на грижите за деца е сред най-успешните реформи в социалната сфера
още
2019-12-17 - БЮДЖЕТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г. ЩЕ СЕ УДВОИ ДО 4 МЛРД. ЛВ.
още
2019-12-17 - ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА: С АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЩЕ РАЗРАБОТИМ ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
още
2019-12-16 - Министър Сачева: Подпомагаме семействата на върнатите в системата на образованието деца
още
2019-12-15 - С 84 млн. лв. ОПРЧР ще подпомогне пазара на труда и социалната икономика през 2020 г.
още
2019-12-13 - Министър Сачева проведе среща с митрополити на Светия Синод
още
2019-12-11 - Зам.-министър Русинова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика
още
2019-12-06 - Министър Деница Сачева: Префокусираме политиката по заетост към повишаване на качеството на работна сила
още
2019-12-05 - Министър Сачева: Работим целенасочено за подобряването на демографската ситуация в страната
още
2019-12-04 - Заместник-министър Петрова: Социалното предприемачество трябва да се изгражда в сътрудничество
още
2019-12-03 - МТСП връчи награди за социална иновация за 2019 г.
още
2019-11-29 - Фокусът на деинституционализацията е превенция на изоставянето на деца и реинтеграция в семейството
още
2019-11-29 - Зам.-министър Петрова откри обучителна програма по политиката на социалната икономика
още
2019-11-28 - Министър Петков: Очаква се нарастване на търсенето на кадри с висше образование
още
2019-11-28 - Зам.-министър Лазаров представи Националната системата за оценка на компетенциите на работната сила пред партньори от ЕС
още
2019-11-27 - Зам.-министър Русинова запозна абсолвенти с възможностите да започнат първа работа в социална услуга
още
2019-11-27 - Зам.-министър Русинова: Близо 100 кредита са отпуснати за финансиране на статиращи и социални предприятия
още
2019-11-27 - Зам.-министър Султанка Петрова: Стратегията за корпоративна социална отговорност е неразделна част от политиките на МТСП
още
2019-11-26 - Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в Наредбата за включване в механизма лична помощ
още
2019-11-26 - Министър Петков: Усилията на МТСП са насочени към гарантиране на правото на всяко дете да има семейство
още
2019-11-22 - Зам.-министър Русинова пред НСОРБ: Планирането на социалните услуги ще реши част от предизвикателствата
още
2019-11-21 - Зам.-министър Султанка Петрова участва в конференция по повод 30-годишнина от създаването на Съюза за стопанска инициатива
още
2019-11-20 - Зам.-министър Русинова обсъди трудовата миграция с представители на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия
още
2019-11-20 - Министър Петков: Политиките за подкрепа на децата и семействата са сред приоритетите на МТСП
още
2019-11-20 - Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа
още
2019-11-18 - Зам.-министър Зорница Русинова присъства на церемония за представяне на номинал на пощенска марка на ДАЗД
още
2019-11-18 - Комитетът за наблюдение ще обсъди три нови мерки на ОПРЧР в подкрепа на пазара на труда
още
2019-11-14 - Зам.-министър Русинова: Програма ЗОВ даде възможност на около 3 000 деца от уязвими групи да посещават ясла и детска градина
още
2019-11-13 - Министър Петков участва в честването на 100-годишнината от основаването на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
още
2019-11-12 - Министър Петков представи законодателни промени за фазата на изплащане от втория пенсионен стълб
още
2019-11-11 - Приключи първият кръг от преговорите по проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания
още
2019-11-08 - Зам.-министър Русинова се срещна с представителя на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе
още
2019-11-08 - Зам.-министър Русинова: Стремежът ни е да помогнем на всички деца да почувстват обществото ни като семейство
още
2019-11-07 - Зам.-министър Султанка Петрова участва в представянето на резултатите от изследване за здравето и пенсионирането в Европа
още
2019-11-07 - Зам.-министър Русинова: Развитието на дигиталните умения на хората от уязвимите групи е приоритет за МТСП
още
2019-11-06 - България и Азербайджан подписаха Спогодба за пенсионно осигуряване
още
2019-11-06 - Международни експерти, институции и неправителствени организации обсъждат деинституционализацията в грижата за деца
още
2019-11-06 - Близо 500 000 души с увреждания са получили подкрепа от държавния бюджет през 2018 г.
още
2019-11-05 - Експерти обмениха опит и добри практики за регулиране дейността на здравните медиатори
още
2019-11-05 - Патронажната грижа ще се допълва и от телеасистенция в иновативен проект за възрастни и хора с увреждания
още
2019-11-04 - Днес отбелязваме Европейския ден на равното заплащане на жените и мъжете
още
2019-10-31 - Правителството утвърди Спогодбата за трудова миграция с Грузия
още
2019-10-31 - Всички пенсии ще се увеличат с 6,7% от 1 юли 2020 г.
още
2019-10-31 - Зам.-министър Русинова: В проектобюджета за 2020 г. за социални дейности са предвидени 30 млн. лв. повече
още
2019-10-31 - 363 лв. ще е линията на бедност за страната през 2020 г.
още
2019-10-29 - Над 545 000 лв. допълнително се насочват към заетост на хора с увреждания
още
2019-10-28 - Зам.-министър Султанка Петрова обсъди сътрудничеството между МТСП и Централния кооперативен съюз
още
2019-10-28 - Месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания се увеличава с 4,3% през 2020 г.
още
2019-10-28 - Информационната кампания за българите във Великобритания след Брекзит продължава
още
2019-10-25 - Зам.-министър Русинова: 10% от средствата по европейските инструменти ще бъдат насочени за разрешаване на регионални проблеми
още
2019-10-24 - Министър Бисер Петков участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика
още
2019-10-24 - Зам.-министър Петрова представи акцентите в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора на дискусия в Елхово и Тополовград
още
2019-10-24 - Зам.-министър Русинова представи политиката на МТСП за повишаване на квалификацията на работната сила пред Българската аутсорсинг асоциация
още
2019-10-24 - Зам.-министър Лазаров: Над 62% от участниците в програми и мерки за заетост са започнали работа или собствен бизнес
още
2019-10-23 - Зам.-министър Султанка Петрова: МТСП положи много усилия за развитието на демографската политика в България
още
2019-10-23 - Електронната информационна система MyCompetence съдържа 350 компетентностни модела за ключови длъжности в 25 икономически сектора
още
2019-10-22 - Зам.-министър Султанка Петрова участва в регионален форум за социалното предприемачество в Благоевград
още
2019-10-22 - Зам.-министър Русинова участва в откриването на детска ясла в Кнежа
още
2019-10-22 - Министър Петков откри Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества“
още
2019-10-21 - Министър Петков откри два нови центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в Долна Баня
още
2019-10-21 - Зам.-министър Русинова: С новия център на организацията „Малки български хора“ ще покажем как действат интегрираните услуги
още
2019-10-18 - ВАС отхвърли окончателно жалбата срещу промените в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца
още
2019-10-18 - МТСП стартира поредица от събития по проект "Заедно срещу насилието"
още
2019-10-18 - Зам.-министър Петрова участва в международна конференция за социалната икономика
още
2019-10-17 - МТСП ще финансира 43 проекта за достъпна жилищна среда и лична мобилност
още
2019-10-17 - МТСП организира информационен ден за социалното осигуряване в Кипър
още
2019-10-16 - Посолството на България в Лондон продължава информационната кампания за правата на българите след Брекзит
още
2019-10-16 - Зам.-министър Русинова: Стремим се чрез превенция да предотвратим случаи на насилие, основано на пола
още
2019-10-16 - Общини ще могат да сключват договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма за храни в размер на до 5 на сто над определения бюджет на програмата
още
2019-10-15 - Министър Петков: 11 778 хора с намалена работоспособност са започнали работа от началото на 2019 г.
още
2019-10-15 - Зам.-министър Султанка Петрова откри официално събитие, посветено на месеца на рака на гърдата в Пазарджик
още
2019-10-11 - Зам.-министър Петрова: Политиката в областта на социалната и солидарна икономика е сред приоритетите на МТСП
още
2019-10-11 - Гарантиране на правата на българските граждани при липса на сделка
още
2019-10-11 - Министър Петков и посланик Тамара Лилуашвили обсъдиха прилагането на Спогодбата за трудова миграция между България и Грузия
още
2019-10-10 - МТСП с повторна покана към НПО-сектора за избор на представители в работната група за подготовка на ОПРЧР (2021-2027 г.)
още
2019-10-10 - МТСП представи прогнози за развитието на пазара на труда до 2034 г.
още
2019-10-10 - Министър Петков участва в откриването на нов Дневен център за деца и нова сграда на Център за протезиране „Алегро“
още
2019-10-08 - Зам.-министър Петрова: Прилагането на практики за корпоративна социална отговорност подобрява качеството на живот на българските граждани
още
2019-10-07 - Позиция на МТСП и АСП
още
2019-10-05 - Водещи компании представиха възможности за работа в България на кариерен форум в Хага
още
2019-10-04 - Министър Петков: Необходимо е непрекъснато инвестиране в уменията на работната сила
още
2019-10-03 - Зам.-министър Русинова: За 2020 г. планираме допълнително 15 млн лв. за ранна детска интервенция
още
2019-10-02 - Зам.-министър Султанка Петрова посети център „Домашни грижи“ във Враца
още
2019-10-02 - Зам.-министър Русинова: Инвестициите в цифрови компетенции ще бъдат приоритет през следващия програмен период на ОПРЧР
още
2019-10-01 - Зам.-министър Русинова: До 2021 г. ще бъдат изградени 100 нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания
още
2019-10-01 - Зам.-министър Петрова: Трябва да създадем условия за разгръщане на потенциала на възрастните хора
още
2019-10-01 - Заместник-министър Лазаров участва в конференция за равенството между половете в Хелзинки
още
2019-10-01 - Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2020 г.
още
2019-10-01 - България и Грузия подписаха Спогодба за регулиране на трудовата миграция
още
2019-10-01 - Приветствие от министър Бисер Петков по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври
още
2019-09-30 - Зам.-министър Русинова: Безработицата в България намаля до рекордно ниското ниво от 4.2 %
още
2019-09-27 - Домакинствата с помощи за отопление се увеличават с около 50 000
още
2019-09-26 - Министър Петков се срещна с новия състав на Съвета на децата
още
2019-09-26 - Зам.-министър Петрова: Един от важните приоритети в социалната политика на България е реформата в системата на социалните услуги
още
2019-09-26 - България и провинция Квебек подписаха Споразумение за социална сигурност
още
2019-09-25 - МТСП продължава информационните кампании за правата на българските граждани на Острова след Брекзит
още
2019-09-24 - МТСП организира информационни дни за пенсионното осигуряване във Виена
още
2019-09-18 - Одобрена е Методика за определяне на линията на бедност за страната
още
2019-09-17 - Министър Петков откри Център за настаняване от семеен тип за деца в град Елена
още
2019-09-17 - Зам.-министър Русинова откри Международна трудова борса
още
2019-09-16 - Зам.-министър Русинова откри учебната година в СУ „Димитър Матевски“ в Пловдив
още
2019-09-13 - Въвеждат нови имиграционни правила за гражданите на ЕС, пристигащи във Великобритания след Брекзит
още
2019-09-13 - Първи кариерен форум за българи в Хага
още
2019-09-11 - България и Индонезия обмениха опит в прилагането на трудовото законодателство
още
2019-09-10 - Зам.-министър Русинова: В последните години броят на социалните услуги непрекъснато нараства
още
2019-09-10 - Зам.-министър Русинова: Темата за недекларираната заетост винаги е била във фокуса на политиките на МТСП
още
2019-09-05 - Промените в законодателството в сила от 1 януари 2020 г. са в подкрепа на децата и техните семейства
още
2019-09-04 - Зам.-министър Петрова: Има голямо търсене на квалифицирани млади хора на пазара на труда
още
2019-09-03 - Министър Петков: Над 75% от населението в трудоспособна възраст е реализирано на пазара на труда
още
2019-09-02 - Започна предоставянето на лична помощ за хората с увреждания
още
2019-08-30 - Министър Петков: Средната заплата в България се повишава с около 10% годишно
още
2019-08-29 - МТСП организира конкурс за годишна национална награда за социални иновации
още
2019-08-29 - Групата за разработване на ОПРЧР за програмен период 2021-2027 г. обсъди мерките за пазара на труда, социално включване и ученето през целия живот
още
2019-08-28 - Зам.-министър Лазаров провери изпълнението на проект по „Красива България“ в Симитли
още
2019-08-28 - Приета е Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.
още
2019-08-23 - Приключи първият кръг от преговорите за подписване на Спогодба за трудова миграция с Грузия
още
2019-08-23 - Министър Бисер Петков участва в честването на Деня на миньора в Етрополе
още
2019-08-22 - Министър Бисер Петков: Повишаване на качеството на социалните услуги и удовлетвореността на потребителите е общата ни цел
още
2019-08-21 - Стартира кампанията за набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
още
2019-08-20 - Министър Бисер Петков: Над 55 млн. лв. са предвидени по ОПРЧР за предоставянето на нови социални услуги за деца и семейства
още
2019-08-14 - Стартира набирането на кандидатури за достъпен европейски град
още
2019-08-13 - Зам.- министър Лазар Лазаров представи мерките за пазара на труда пред работодатели в Кюстендил
още
2019-08-09 - Българо-германският център за професионално обучение в Смолян е обучил 1945 безработни
още
2019-08-08 - Работодателите могат да подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания до 13 август
още
2019-08-07 - Получаването на социални помощи се обвързва с посещението на детска градина или училище
още
2019-08-06 - Министър Петков се запозна с работата на ДСП – Сердика за оценка на потребностите на хора с увреждания
още
2019-08-03 - Заместник-министър Русинова участва в дискусия за развитието на социалните услуги в Габрово
още
2019-08-01 - Министър Петков се срещна с ръководството на фондация АЛПЕ Ахондроплазия
още
2019-07-31 - 15 проекта на общини за достъпна среда ще се финансират по проект „Красива България”
още
2019-07-24 - Над 350 млн. лв. са разплатените средства към общините по ОП "Развитие на човешките ресурси"
още
2019-07-23 - Работната група за подготовка на подзаконовата уредба по Закона за социалните услуги проведе първото си заседание
още
2019-07-19 - МТСП представи Стратегията за активен живот на възрастните хора на семинар
още
2019-07-18 - Министър Петков: Над 1500 консултации за българи в чужбина са предоставили трудовите аташета през първото полугодие на 2019 г.
още
2019-07-17 - Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТСП за хората с увреждания
още
2019-07-12 - Фонд „Социална закрила“ ще финансира 84 проекта за подобряване на качеството на социалните услуги
още
2019-07-12 - Българо-германският център за професионално обучение с награда за качество на интелектуалните продукти
още
2019-07-11 - Помощта за отопление се увеличава с 91,75 лв.
още
2019-07-11 - Зам.-министър Петрова участва във форум за трудовата активност на възрастните хора във Финландия
още
2019-07-08 - Промените в законодателството целят по-добра координация между органите за закрила на детето
още
2019-07-08 - Над 305 000 хора с увреждания получават по-голяма финансова подкрепа
още
2019-07-08 - Зам.-министър Лазаров участва в Съвета на ЕС по заетост и социална политика
още
2019-07-08 - Заявленията за ползване на лична помощ се подават в общината по настоящ адрес
още
2019-07-04 - Министърът на труда и социалната политика посети социални услуги в Елена
още
2019-07-04 - Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Бургас Димитър Николов представиха услугата „Патронажна грижа“
още
2019-07-03 - От 1 септември Столична община ще предоставя услугата „Патронажна грижа“, финансирана от ОПРЧР
още
2019-07-03 - Започна набирането на проектни предложения по Национална програма за заетост на хората с увреждания
още
2019-07-03 - Зам.-министър Лазаров: Цифровата трансформация, дигитализацията и новите форми на заетост са ключови елементи за бъдещето на труда
още
2019-07-03 - Разликата в заплащането между жените и мъжете в България е намаляла до 13,6%
още
2019-07-02 - Министър Петков участва във връчването на наградите „Икономика на светло“
още
2019-06-28 - Министър Петков: На 1445 хора с увреждания са издадени направления за ползване на личен асистент
още
2019-06-28 - Зам.-министър Русинова: Около 1000 случаи на насилие над деца са регистрираните през 2019 г.
още
2019-06-28 - Националният съвет за хора с увреждания одобри проект на Наредбата за включване в механизма лична помощ
още
2019-06-27 - Министър Петков: Насилието над деца е сериозен проблем за всяко общество
още
2019-06-27 - Зам.-министър Петрова откри работна среща за социалните права на гражданите в ЕС
още
2019-06-27 - 25 милиона лева в подкрепа на предприемачеството чрез микрокредитиране
още
2019-06-27 - Министър Петков се срещна с председателя на германското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания Паул Хайдрих
още
2019-06-27 - Зам.-министър Лазаров участва в конференция за 100-годишнината на Международната организация на труда
още
2019-06-26 - Зам.-министър Русинова: Близо 146 000 души са включени в мерки за заетост и обучения по ОПРЧР
още
2019-06-26 - Допълнително 130 души ще започнат работа по проект „Красива България“
още
2019-06-26 - Зам.-министър Русинова награди общините Бургас, Малко Търново и Средец за приноса им към социалното включване на уязвими групи
още
2019-06-25 - Министър Петков: Програма ЗОВ даде възможност на 2500 деца да посещават детска градина
още
2019-06-24 - Одобрен е доклад за изпълнението на Стратегията за дългосрочна грижа през 2018 г.
още
2019-06-21 - 40 000 деца ще получат подкрепа чрез социални услуги
още
2019-06-20 - Зам.-министър Петрова представи Стратегията за възрастните хора в Стара Загора и Смолян
още
2019-06-20 - „Красива България“ набира проекти за достъпна среда на обществени сгради
още
2019-06-19 - Зам.-министър Русинова: Над 32 000 тона храни са раздадени по Оперативната програма за храни
още
2019-06-19 - 14 допълнителни проекта ще се финансират по „Красива България“ през 2019 г.
още
2019-06-17 - Министър Петков участва в 108-та сесия на Международната конференция на труда
още
2019-06-14 - Зам.-министър Лазаров: МТСП подкрепя всяка инициатива за подобряване на капацитета на социалните партньори
още
2019-06-14 - През 2019 г. средствата за финансиране на социални услуги са с 30 млн.лева повече
още
2019-06-13 - Съветът на ЕС прие директиви за засилване на социалното измерение на Европа
още
2019-06-12 - Зам.-министър Петрова представи Стратегията за активен живот на възрастните хора в Плевен
още
2019-06-12 - Промени в Договора за социална сигурност между България и Русия осигуряват повече права за гражданите
още
2019-06-11 - МТСП организира информационни дни за българските граждани в Кипър
още
2019-06-10 - Международната организация на труда отбелязва 100-годишния си юбилей
още
2019-06-10 - Зам.-министър Петрова участва в откриването на инициативата „Ден на репродуктивното здраве“
още
2019-06-07 - България и Таджикистан обмениха опит в политиките на пазара на труда и професионалното образование
още
2019-06-07 - МТСП ще е партньор на БЧК в иновативен проект за възрастни и хора с увреждания
още
2019-06-07 - Министър Петков: Недекларираният труд ощетява работниците и създава нелоялна конкуренция между предприятията
още
2019-06-06 - Работодатели ще могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят работно място за човек с увреждане
още
2019-06-05 - Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение
още
2019-06-05 - Зам.-министър Русинова подписа договор за създаване на стандарти за качество на младежките услуги
още
2019-06-05 - Зам.-министър Петрова получи приз за принос в развитието на социалната икономика в България
още
2019-06-05 - Социалната пенсия за старост става 132,74 лв. от 1 юли
още
2019-06-04 - Зам.-министър Петрова откри информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“
още
2019-06-01 - Министър Петков: С общи усилия можем да осигурим щастлив живот за нашите деца
още
2019-06-01 - Зам.-министър Русинова: На всички деца пожелавам да имат слънчево и весело детство
още
2019-06-01 - Поздравление на министър Бисер Петков по случай Деня на детето
още
2019-06-01 - Позиция на Министерството на труда и социалната политика
още
2019-05-31 - Министър Петков се срещна с президента на Международния кооперативен алианс Ариел Гуарко
още
2019-05-31 - Зам.-министър Петрова откри XIX Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“
още
2019-05-31 - Министър Петков: Близо 2400 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост
още  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България