Архив от дата:

.


Прессъобщения2018-07-19 - Министър Петков участва в неформалната среща на Съвета на ЕС във Виена
още
2018-07-17 - Работна група към МТСП прие Концепцията на Закона за социалните услуги
още
2018-07-17 - Зам.-министър Зорница Русинова посети Дневен център „Светове“ за хора с интелектуални увреждания
още
2018-07-16 - Работа за още 862 безработни ще се осигури чрез преразпределение на средствата по Националния план по заетостта
още
2018-07-16 - Фонд „Социална закрила“ ще финансира 68 проекта за подобряване на качеството на социалните услуги
още
2018-07-13 - Заместник-министър Русинова връчи сертификати на работещи, завършили обучения по проект „Ваучери за заети лица“
още
2018-07-10 - Отчет на резултатите, постигнати от Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика
още
2018-07-10 - Зам.-министър Лазаров: Има положителни тенденции в заетостта на хората с увреждания
още
2018-07-06 - Добавките за интеграция на хората с увреждания се изплащат редовно
още
2018-07-05 - Министър Бисер Петков е новият председател на Надзорния съвет на НОИ
още
2018-07-04 - Правителството прие промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
още
2018-07-04 - Основни постижения на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика
още
2018-06-28 - Зам.-министър Русинова: Българското председателство постигна напредък по директиви, които подобряват условията на живот и труд в Европа
още
2018-06-28 - МТСП разработва нови стандарти за качеството на социалните услуги по проект по ОПРЧР
още
2018-06-27 - Възможностите за създаване на по-социална Европа бяха обсъдени на конференция в София
още
2018-06-26 - Министър Петков: Сближаването на доходите в отделните страни на ЕС ще задържи младите българи у нас
още
2018-06-26 - Зам.-министър Русинова: Безработицата в България е на рекордно ниско ниво
още
2018-06-26 - На среща с премиера Борисов еврокомисар Мариан Тийсен даде висока оценка на Българското председателство в областта на заетостта и социалната политика
още
2018-06-25 - Зам.-министър Русинова и посланика на Швейцария Денис Кнобел обсъдиха българо-швейцарското сътрудничество в социалната сфера
още
2018-06-22 - Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие общ подход по три законодателни предложения по време на заключителното заседание на Българското председателство
още
2018-06-21 - Зам.-министър Петрова представи постиженията и предизвикателствата в социалната сфера в контекста на eвропредседателството
още
2018-06-21 - „Красива България” открива извънредна кампания за набиране на кандидати за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради
още
2018-06-20 - Министър Петков: Гарантирането на благосъстоянието на децата е приоритет за правителството
още
2018-06-20 - Допълнително 400 лица ще започнат работа при изпълнение на дейности за осигуряване на достъпна архитектурна среда и изграждане на занимални по Проект „Красива България“
още
2018-06-20 - Съветът на ЕС по заетост и социална политика ще проведе последното си заседание под ръководството на Българското председателство на 21 юни в Люксембург
още
2018-06-20 - Зам.-министър Русинова представи опита на България в областта на безопасните условия на труд на конференция в Брюксел
още
2018-06-19 - Договорен е проект на Административно споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между България и Мароко
още
2018-06-19 - Зам.-министър Русинова: Правителството ще продължи да работи за гарантиране на правата на българите след Брекзит
още
2018-06-19 - Зам.-министър Димитрова участва в Национална среща на образователните и социални структури, прилагащи Координационния механизъм за връщане на деца в училище
още
2018-06-18 - Размерът на помощта за отопление за предстоящия зимен сезон се увеличава на 374,15 лв.
още
2018-06-18 - България и Молдова подписаха Спогодба за трудовата миграция
още
2018-06-18 - Зам.-министър Петрова връчи награди за принос в социалното развитие на България на Европейската конференция за социална икономика
още
2018-06-15 - Заместник-министър Русинова представи деинституционализацията в България на конференция в Брюксел
още
2018-06-14 - Министър Бисер Петков се срещна с протестиращи майки на деца с увреждания във Варна
още
2018-06-14 - Зам.-министър Петрова: Социалната икономика е механизъм, чрез който ще се подобри качеството на живот на хората в уязвимо положение
още
2018-06-14 - Министър Петков: Социалното предприемачество и социалните услуги са инструмент за постигане на повече справедливост и по-добра заетост
още
2018-06-13 - Заместник-министър Димитрова участва в конференция на страните по Конвенцията за правата на хората с увреждания
още
2018-06-13 - Зам.-министър Русинова: С 30 млн.лв. от ОП РЧР ще подкрепим общините в предоставянето на здравно-социални услуги
още
2018-06-12 - Министър Петков: Над 1,8 млн. лв. ще бъдат насочени допълнително към програми за заетост
още
2018-06-12 - Зам.-министър Петрова: Средната заплата в България се увеличава с около 10% през последните години
още
2018-06-11 - ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. приключи със 100% усвояване на средствата
още
2018-06-11 - Правителството утвърди спогодбата за трудовата миграция с Молдова
още
2018-06-11 - Проектът на регламента ЕСФ + беше представен в МТСП
още
2018-06-11 - Информационен ден за българската общност се проведе в Северна Ирландия
още
2018-06-11 - Зам.-министър Султанка Петрова участва в инициативата „Ден на репродуктивното здраве“ в Плевен
още
2018-06-10 - Отчет: Резултатите, постигнати от Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика
още
2018-06-08 - Зам.-министър Петрова представи на семинар проекта на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
още
2018-06-08 - Зам.-министър Димитрова: Ролята на социалния работник ще става все по-голяма в бъдеще
още
2018-06-08 - Министър Петков: Работна група към МТСП подготвя нов Закон за хората с увреждания
още
2018-06-07 - Зам.-министър Димитрова към студенти от Пловдивския университет: От вас зависи нашето бъдеще
още
2018-06-07 - Заместник-министър Русинова се срещна с посланика на Швеция Луиз Бергхолм
още
2018-06-07 - Зам.-министър Султанка Петрова обсъди демографската картина на среща в Софийска област
още
2018-06-07 - Зам.-министър Русинова: Политиките и системите за образование, обучение и заетост трябва да се адаптират към изискванията на бъдещето на труда
още
2018-06-07 - Министър Петков откри заседание на УС на Мрежата на Обществените служби по заетост
още
2018-06-06 - Зам.-министър Русинова: Увеличаването на активността на възрастните хора е важно за справяне с демографските предизвикателства в ЕС
още
2018-06-06 - Зам.-министър Петрова: Задържането на младите хора в България трябва да е акцент в разговорите за демографската ситуация в страната
още
2018-06-05 - Министър Петков се срещна с генералния директор на МОТ Гай Райдер
още
2018-06-05 - Министър Петков: България подкрепя инициативата на МОТ за равенство между жените и мъжете на работното място
още
2018-06-04 - Зам.-министър Русинова: Доброто планиране на политиките за образование, обучени и заетост са ключови за адекватната подготовка на работната сила
още
2018-06-04 - Зам.-министър Димитрова и председателят на Националната агенция по грамотност на Малта обсъдиха възможности за партньорство
още
2018-06-04 - Зам.-министър Димитрова: Проектът на концепция за Закона за социалните услуги ще бъде предложен за обществено обсъждане до края на седмицата
още
2018-06-04 - Концерт за активиране на неактивни младежи
още
2018-06-02 - Заместник-министър Русинова се срещна с високопоставени представители на министерството на труда на Испания
още
2018-06-01 - Министър Петков откри нови социални услуги за деца в Долна баня
още
2018-06-01 - Министър Петков: Осигуряването висококачествени услуги от общ интерес подкрепя политиките за заетост и предотвратяване на социалното изключване
още
2018-06-01 - Поздравление на министър Бисер Петков по случай Международния ден на детето - 1 юни
още
2018-05-31 - Зам.-министър Петрова участва в международен форум за противодействие на трафика на хора
още
2018-05-31 - Зам.-министър Димитрова участва в глобална конференция в Малта за универсална забрана на телесното наказание
още
2018-05-31 - Министър Петков откри Годишната среща на експертите от информационната система за социална закрила
още
2018-05-30 - Министър Петков подкрепи въвеждането на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване
още
2018-05-30 - Зам.-министър Русинова: Очаква се Съветът на ЕС по заетост и социална политика да приеме през юни Заключения относно бъдещето на труда и ранното детско развитие
още
2018-05-30 - Зам.-министър Султанка Петрова предлага разработването на пътна карта за адекватен минимален доход в ЕС
още
2018-05-29 - Европарламентът прие промените в директивата за командироване на работници
още
2018-05-29 - Работна група обсъди проекта на концепция за Закона за социалните услуги
още
2018-05-29 - Зам.-министър Димитрова: През месец април 168 деца с увреждания се отглеждат в приемни семейства
още
2018-05-29 - Министър Петков: Интеграцията на ромите е пряко свързана с решаването на проблема с високaта безработица сред тях
още
2018-05-29 - Над 700 българи посетиха информационен ден във Виена, свързан с трудовото право
още
2018-05-28 - Зам.-министър Петрова участва в конференция за изработване на стандарти за минималния доход в ЕС
още
2018-05-25 - Зам.-министър Димитрова: За три години БЧК е раздал над 20 000 тона храни на бедни семейства
още
2018-05-25 - Министър Петков утвърди 28 регионални програми за заетост през тази година
още
2018-05-23 - Министър Петков обсъди с исландски експерти иновативни подходи при работа с деца в риск и жертви на насилие
още
2018-05-22 - Заместник-министър Русинова: Дигитализацията изисква по-добро планиране на политиките за създаване на качествени работни места
още
2018-05-22 - Зам.-министър Димитрова: Важно е да инвестираме в превенция на насилието над деца
още
2018-05-22 - Министър Петков връчи почетна грамота на Мария Конде по случай успешното приключване на мандата й в България
още
2018-05-22 - Заместник-министър Лазаров: Сътрудничеството на инспекциите по труда в ЕС води до по-ефективна защита на правата на работещите
още
2018-05-18 - Зам.-министър Петрова: До края на 2018 г. МТСП трябва да разработи Национална концепция за активен живот на възрастните хора
още
2018-05-17 - Зам.-министър Димитрова: Превенцията на насилието над деца и лица с увреждания е приоритет на МТСП
още
2018-05-16 - Зам.-министър Димитрова: Ще разчитаме на предложенията на всички партньори за изготвяне на новия Закон за хората с увреждания
още
2018-05-16 - Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри 5 нови операции в подкрепа на развитието на пазара на труда и социалното включване
още
2018-05-15 - Работна група към МТСП ще изготви нов Закон за хората с увреждания
още
2018-05-15 - Зам.-министър Лазаров: Равнопоставеността на половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2018-05-15 - Зам.-министър Димитрова: Всички отговорни институции трябва да работим за превенция на насилието над деца
още
2018-05-15 - Министър Петков: Европейската перспектива за Западните Балкани е приоритет за Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2018-05-15 - Поздравление на министър Бисер Петков към служителите на Агенцията по заетостта по случай професионалния им празник
още
2018-05-14 - Зам.-министър Русинова: Ще насочим 5 млн. лева към НПО сектора за развиване на иновативни социални услуги
още
2018-05-14 - Експерти обсъдиха актуализиране на медицинските изделия, за които хората с увреждания получават целева помощ
още
2018-05-11 - Марк Уодингтън, „Надежда и домове за децата“: България е пример за добри практики в деинституционализацията
още
2018-05-11 - Зам.-министър Петрова подкрепя кампания за въвеждане на адекватен минимален доход в ЕС
още
2018-05-11 - Зам.-министър Русинова обсъди с родители възможностите за подкрепа на многодетни семейства
още
2018-05-11 - Зам.-министър Димитрова: Хората с увреждания трябва да бъдат пълноценно интегрирани с обучения и трудова заетост
още
2018-05-10 - Министър Петков: Над 165 000 младежи са започнали работа през последните четири години
още
2018-05-10 - Зам.-министър Лазаров: МТСП споделя отговорността за качествено професионално образование, което да осигурява плавен преход към първото работно място
още
2018-05-09 - Работна група ще изготви Национална стратегия за детето за периода 2019-2025 г.
още
2018-05-09 - Документите от трудовото досие на работника или служителя могат да се създават и съхраняват в електронен формат
още
2018-05-09 - Зам.-министър Петрова обсъди демографската ситуация с експерти от БАН
още
2018-05-04 - Работната група за разработване на концепцията на Закона за социалните услуги проведе третото си заседание
още
2018-05-04 - Министър Петков се срещна с деца от организацията „Надежда и домове за децата“
още
2018-05-03 - Зам.-министър Димитрова: Необходимо е да развиваме интегрирани здравно-социални услуги в подкрепа на нуждаещите се
още
2018-05-02 - Зам.-министър Димитрова: До края на май работна група ще е готова с изготвен стандарт за услугата "Личен асистент"
още
2018-05-01 - Поздравление на министър Бисер Петков по случай Международния ден на труда 1 май
още
2018-04-28 - Зам.-министър Русинова: Необходимо е да насърчим участието на жените в ИТ сектора
още
2018-04-27 - Зам.-министър Димитрова е на работно посещение във Виена
още
2018-04-27 - Срокът за подаване на декларациите за условията на труд се удължава до 04 май 2018 г.
още
2018-04-27 - Министър Петков: Укрепването на социалното измерение на ЕС е основен приоритет на Българското председателство
още
2018-04-27 - Зам.-министър Лазаров: Превенцията може да предотврати много трудови инциденти
още
2018-04-26 - Зам.-министър Лазаров: Осигуряване на равни възможности за всеки човек в България е сред приоритетите на МТСП
още
2018-04-25 - Министър Петков награди първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
още
2018-04-25 - Зам.-министър Димитрова: С общи усилия институциите и университетите могат да повишат квалификацията на социалните работници
още
2018-04-24 - Зам.-министър Петрова се срещна с международни експерти в областта на трудовите спорове
още
2018-04-24 - Зам.-министър Димитрова и председателят на ДАЗД Елеонора Лилова обсъдиха деинституционализацията с представители на фондация „ОУК“
още
2018-04-24 - Зам.-министър Лазар Лазаров откри кампания за здравословни работни места в Брюксел
още
2018-04-24 - Зам.-министър Димитрова обсъди социалните услуги в България с консултанти от Световната банка
още
2018-04-24 - Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще подобри политиките за хора с увреждания
още
2018-04-23 - Зам.-министър Росица Димитрова откри нова сграда на ЦОП „Шанс“ в София
още
2018-04-23 - Информационен ден за българи, работещи като лични асистенти, се проведе във Виена
още
2018-04-23 - Министър Петков откри международен семинар на НИПА по случай 15-годишнината от създаването му
още
2018-04-20 - Министър Петков се срещна с гръцкия евродепутат Костадинка Кунева
още
2018-04-20 - Зам.-министър Димитрова, АСП и общини обсъдиха координацията между институциите по политиките за закрила на детето
още
2018-04-20 - Зам.-министър Русинова: Развиването на предприемачеството създава възможност за задържане на младите хора и осигурява устойчива заетост
още
2018-04-20 - Зам.-министър Димитрова: Всяко дете в конфликт със закона трябва да има право на професионална подкрепа
още
2018-04-19 - Зам.-министър Петрова обсъди демографската ситуация в България с представители на ООН
още
2018-04-19 - Зам.-министър Димитрова: Премахването на разликата в заплащането между половете ще избегне риска от бедност при жените
още
2018-04-18 - Съветът на ЕС обсъди подобряването на политиките за заетост на младежи и трайно безработни
още
2018-04-18 - Зам.-министър Петрова връчи годишните награди на Европейския форум за социално предприемачество
още
2018-04-18 - Увеличават се медицинските изделия, за които хората с увреждания получават помощ от държавата
още
2018-04-17 - Насърчаването на образованието и ученето през целия живот беше обсъдено на неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика в София
още
2018-04-17 - Експерти обсъдиха връзката между цифровата и социалната икономика на международна конференция в София
още
2018-04-17 - Зам.-министър Русинова се срещна с Ролф Шмаштенбергер, постоянен държавен секретар на Министерството на труда на Германия
още
2018-04-17 - Министър Петков се срещна с Джост Корте, директор на главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК
още
2018-04-16 - Над 100 социални предприятия представят продуктите си на Европейския форум за социално предприемачество в София
още
2018-04-16 - Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна конференция
още
2018-04-16 - Министър Петков се срещна с родители на деца с увреждания
още
2018-04-16 - Зам.-министър Русинова: Бъдещето на труда и инвестициите в ранно детско развитие са приоритетни за Българското председателство
още
2018-04-13 - Министър Петков представи на конференция реалностите и предизвикателствата пред българския пазар на труда
още
2018-04-13 - Приключи първият кръг от преговорите за подписване на Спогодба за трудова миграция с Молдова
още
2018-04-13 - Зам.-министър Султанка Петрова представи политиките за насърчаване на социалното предприемачество в Монтана
още
2018-04-13 - Над 100 социални предприятия ще участват в Европейския форум за социално предприемачество
още
2018-04-12 - Зам.-министър Русинова: Работата в ИТ сектора осигурява на жените по-добър баланс между професионалния и личния живот
още
2018-04-12 - Министър Петков: Всички решения за експертизата на работоспособността ще бъдат взети в диалог с организациите на хората с увреждания
още
2018-04-12 - Зам.-министър Димитрова: Укрепването на приемната грижа е приоритет на МТСП
още
2018-04-12 - Зам.-министър Димитрова и Коалиция „Детство 2025“ обсъдиха мерки за подобряване на грижата за деца в риск и техните семейства
още
2018-04-12 - Министър Петков се включи в инициатива на център „Амалипе“
още
2018-04-11 - Зам.-министър Русинова: През есента ще бъде отворена схема „Умение“ по ОП РЧР за подобряване на знания и умения на служители във фирми
още
2018-04-11 - Български студенти във Виена ще се запознаят с възможностите за работа в образователната система в България
още
2018-04-11 - Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работници
още
2018-04-11 - Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в ранното детско развитие осигуряват възможности за най-добър старт в живота
още
2018-04-10 - МТСП публикува за обществено обсъждане Концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб
още
2018-04-05 - Министър Петков посети ЦНСТ за деца в Самоков по повод Великден
още
2018-04-05 - Зам.-министър Димитрова посети Дом за стари хора и Дневен център за възрастни с ментални увреждания в София
още
2018-04-04 - Зам.-министър Димитрова откри Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Пловдив
още
2018-04-03 - Зам.-министрите Русинова и Димитрова участваха в заседание на социалната комисия на Националното сдружение на общините
още
2018-04-03 - Международна конференция за социална икономика ще се състои в София на 16 и 17 април
още
2018-04-03 - Средната заплата в земеделието се е увеличила с 11% през 2017 г.
още
2018-04-02 - Зам.-министър Димитрова представи опита на България в областта на ранното детско развитие и ранната интервенция за деца с увреждания
още
2018-04-02 - Министър Петков и кметът на Габрово Таня Христова обсъдиха развитието на социалните услуги в общината
още
2018-04-02 - Зам.-министър Петрова: Децата аутисти и техните родители се нуждаят от различни форми на подкрепа през целия живот
още
2018-03-30 - Зам.-министър Димитрова поздрави екипа на Дневния център за деца с увреждания в Ихтиман по случай 10-та му годишнина
още
2018-03-29 - Министър Петков се срещна с доставчици и производители на медицински изделия за хора с увреждания
още
2018-03-28 - Зам.-министър Димитрова: 257 общини са подписали споразумение с АСП за почасово предоставяне на социални и здравни услуги
още
2018-03-28 - Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 2017 г.
още
2018-03-28 - Зам.-министър Димитрова: Политиките за ранно детско развитие са приоритет на МТСП
още
2018-03-28 - Заместник-министър Зорница Русинова и посланика на Великобритания Ема Хопкинс обсъдиха съвместни проекти в областта на социалната политика
още
2018-03-28 - Над 1,2 млн. пенсионери ще получат допълнително по 40 лв. за Великден
още
2018-03-28 - Зам.-министър Петрова обсъди със социалните партньори КТД за пивоварния бранш
още
2018-03-27 - Зам.-министър Димитрова обсъди възможностите за подписване на споразумение между МТСП и „Лумос“ в подкрепа на непридружените деца - бежанци в България
още
2018-03-27 - Министър Петков: Реформата в експертизата на работоспособността няма за цел да отнема права, а да подкрепи трудовата реализация на хората с увреждания
още
2018-03-23 - Зам.-министър Русинова: Успяхме да овладеем негативните тенденции на пазара на труда и да постигнем високи нива на заетост
още
2018-03-23 - Министър Петков: Бъдещето на пазара на труда ще е базирано не на професиите, а на уменията
още
2018-03-23 - Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления на родители за осигуряване на детегледачи
още
2018-03-23 - Зам.-министър Русинова се срещна със специалния представител на SOS Детски селища Рихард Пихлер
още
2018-03-22 - Административната комисия за координация на системите за социална сигурност обсъди въвеждането на системата за електронен обмен на данни
още
2018-03-22 - Зам.-министър Зорница Русинова: Цифровите умения са от ключово значение за намирането на работа
още
2018-03-22 - Влиянието на дигитализацията върху пазара на труда беше обсъдена на конференция в София
още
2018-03-22 - Зам.-министър Лазаров: Политиките по заетост и обученията за възрастни са от голямо значение за бъдещето на Европа
още
The challenges of the future of work were discussed at a conference in Sofia
още
2018-03-21 - Предизвикателствата на бъдещето на труда бяха обсъдени на конференция в София
още
2018-03-21 - Министър Петков участва в тристранна социална среща на върха в Брюксел
още
2018-03-21 - Зам.-министър Лазаров обсъди безопасните и здравословни условия при работа
още
2018-03-21 - Комитетът за социална закрила обсъди политики за ранно детско развитие
още
2018-03-21 - Международна конфренция „Бъдещето на труда“ ще се проведе на 21 и 22 март в София
още
2018-03-20 - Зам.-министър Русинова: Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждането им от институциите, но и с подкрепа за семействата
още
2018-03-20 - Зам.-министър Димитрова участва в дискусия за изготвянето на национална стратегия „Визия за ранно детско развитие“
още
2018-03-20 - Комитетът за социална закрила обсъди политики за по-добра защита на работещите
още
2018-03-20 - Поздрав на министър Бисер Петков към социалните работници по повод Световния ден на социалната работа
още
2018-03-20 - Българското председателство постигна споразумение с Европейския парламент за директивата за командироване на работници
още
2018-03-19 - Зам.-министър Димитрова: Необходим е нов модел на финансиране на социалните услуги
още
2018-03-19 - Зам.-министър Петрова участва в дискусии за демографската политика в областите Велико Търново и Габрово
още
2018-03-16 - Зам.-министър Димитрова: Насилието срещу жени и деца не е частен проблем, а засяга цялото обществото
още
2018-03-15 - Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в ранна детска възраст са предпоставка за осигуряване на най-добър старт в живота
още
2018-03-15 - Българското председателство инициира дискусия в Съвета на ЕС за социална Европа след 2020 г.
още  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България