Архив от дата:

.


Прессъобщения2018-04-26 - Зам.-министър Лазаров: Осигуряване на равни възможности за всеки човек в България е сред приоритетите на МТСП
още
2018-04-25 - Министър Петков награди първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
още
2018-04-25 - Зам.-министър Димитрова: С общи усилия институциите и университетите могат да повишат квалификацията на социалните работници
още
2018-04-24 - Зам.-министър Петрова се срещна с международни експерти в областта на трудовите спорове
още
2018-04-24 - Зам.-министър Димитрова и председателят на ДАЗД Елеонора Лилова обсъдиха деинституционализацията с представители на фондация „ОУК“
още
2018-04-24 - Зам.-министър Лазар Лазаров откри кампания за здравословни работни места в Брюксел
още
2018-04-24 - Зам.-министър Димитрова обсъди социалните услуги в България с консултанти от Световната банка
още
2018-04-24 - Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще подобри политиките за хора с увреждания
още
2018-04-23 - Зам.-министър Росица Димитрова откри нова сграда на ЦОП „Шанс“ в София
още
2018-04-23 - Информационен ден за българи, работещи като лични асистенти, се проведе във Виена
още
2018-04-23 - Министър Петков откри международен семинар на НИПА по случай 15-годишнината от създаването му
още
2018-04-20 - Министър Петков се срещна с гръцкия евродепутат Костадинка Кунева
още
2018-04-20 - Зам.-министър Димитрова, АСП и общини обсъдиха координацията между институциите по политиките за закрила на детето
още
2018-04-20 - Зам.-министър Русинова: Развиването на предприемачеството създава възможност за задържане на младите хора и осигурява устойчива заетост
още
2018-04-20 - Зам.-министър Димитрова: Всяко дете в конфликт със закона трябва да има право на професионална подкрепа
още
2018-04-19 - Зам.-министър Петрова обсъди демографската ситуация в България с представители на ООН
още
2018-04-19 - Зам.-министър Димитрова: Премахването на разликата в заплащането между половете ще избегне риска от бедност при жените
още
2018-04-18 - Съветът на ЕС обсъди подобряването на политиките за заетост на младежи и трайно безработни
още
2018-04-18 - Зам.-министър Петрова връчи годишните награди на Европейския форум за социално предприемачество
още
2018-04-18 - Увеличават се медицинските изделия, за които хората с увреждания получават помощ от държавата
още
2018-04-17 - Насърчаването на образованието и ученето през целия живот беше обсъдено на неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика в София
още
2018-04-17 - Експерти обсъдиха връзката между цифровата и социалната икономика на международна конференция в София
още
2018-04-17 - Зам.-министър Русинова се срещна с Ролф Шмаштенбергер, постоянен държавен секретар на Министерството на труда на Германия
още
2018-04-17 - Министър Петков се срещна с Джост Корте, директор на главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК
още
2018-04-16 - Над 100 социални предприятия представят продуктите си на Европейския форум за социално предприемачество в София
още
2018-04-16 - Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна конференция
още
2018-04-16 - Министър Петков се срещна с родители на деца с увреждания
още
2018-04-16 - Зам.-министър Русинова: Бъдещето на труда и инвестициите в ранно детско развитие са приоритетни за Българското председателство
още
2018-04-13 - Министър Петков представи на конференция реалностите и предизвикателствата пред българския пазар на труда
още
2018-04-13 - Приключи първият кръг от преговорите за подписване на Спогодба за трудова миграция с Молдова
още
2018-04-13 - Зам.-министър Султанка Петрова представи политиките за насърчаване на социалното предприемачество в Монтана
още
2018-04-13 - Над 100 социални предприятия ще участват в Европейския форум за социално предприемачество
още
2018-04-12 - Зам.-министър Русинова: Работата в ИТ сектора осигурява на жените по-добър баланс между професионалния и личния живот
още
2018-04-12 - Министър Петков: Всички решения за експертизата на работоспособността ще бъдат взети в диалог с организациите на хората с увреждания
още
2018-04-12 - Зам.-министър Димитрова: Укрепването на приемната грижа е приоритет на МТСП
още
2018-04-12 - Зам.-министър Димитрова и Коалиция „Детство 2025“ обсъдиха мерки за подобряване на грижата за деца в риск и техните семейства
още
2018-04-12 - Министър Петков се включи в инициатива на център „Амалипе“
още
2018-04-11 - Зам.-министър Русинова: През есента ще бъде отворена схема „Умение“ по ОП РЧР за подобряване на знания и умения на служители във фирми
още
2018-04-11 - Български студенти във Виена ще се запознаят с възможностите за работа в образователната система в България
още
2018-04-11 - Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работници
още
2018-04-11 - Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в ранното детско развитие осигуряват възможности за най-добър старт в живота
още
2018-04-10 - МТСП публикува за обществено обсъждане Концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб
още
2018-04-05 - Министър Петков посети ЦНСТ за деца в Самоков по повод Великден
още
2018-04-05 - Зам.-министър Димитрова посети Дом за стари хора и Дневен център за възрастни с ментални увреждания в София
още
2018-04-04 - Зам.-министър Димитрова откри Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Пловдив
още
2018-04-03 - Зам.-министрите Русинова и Димитрова участваха в заседание на социалната комисия на Националното сдружение на общините
още
2018-04-03 - Международна конференция за социална икономика ще се състои в София на 16 и 17 април
още
2018-04-03 - Средната заплата в земеделието се е увеличила с 11% през 2017 г.
още
2018-04-02 - Зам.-министър Димитрова представи опита на България в областта на ранното детско развитие и ранната интервенция за деца с увреждания
още
2018-04-02 - Министър Петков и кметът на Габрово Таня Христова обсъдиха развитието на социалните услуги в общината
още
2018-04-02 - Зам.-министър Петрова: Децата аутисти и техните родители се нуждаят от различни форми на подкрепа през целия живот
още
2018-03-30 - Зам.-министър Димитрова поздрави екипа на Дневния център за деца с увреждания в Ихтиман по случай 10-та му годишнина
още
2018-03-29 - Министър Петков се срещна с доставчици и производители на медицински изделия за хора с увреждания
още
2018-03-28 - Зам.-министър Димитрова: 257 общини са подписали споразумение с АСП за почасово предоставяне на социални и здравни услуги
още
2018-03-28 - Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 2017 г.
още
2018-03-28 - Зам.-министър Димитрова: Политиките за ранно детско развитие са приоритет на МТСП
още
2018-03-28 - Заместник-министър Зорница Русинова и посланика на Великобритания Ема Хопкинс обсъдиха съвместни проекти в областта на социалната политика
още
2018-03-28 - Над 1,2 млн. пенсионери ще получат допълнително по 40 лв. за Великден
още
2018-03-28 - Зам.-министър Петрова обсъди със социалните партньори КТД за пивоварния бранш
още
2018-03-27 - Зам.-министър Димитрова обсъди възможностите за подписване на споразумение между МТСП и „Лумос“ в подкрепа на непридружените деца - бежанци в България
още
2018-03-27 - Министър Петков: Реформата в експертизата на работоспособността няма за цел да отнема права, а да подкрепи трудовата реализация на хората с увреждания
още
2018-03-23 - Зам.-министър Русинова: Успяхме да овладеем негативните тенденции на пазара на труда и да постигнем високи нива на заетост
още
2018-03-23 - Министър Петков: Бъдещето на пазара на труда ще е базирано не на професиите, а на уменията
още
2018-03-23 - Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления на родители за осигуряване на детегледачи
още
2018-03-23 - Зам.-министър Русинова се срещна със специалния представител на SOS Детски селища Рихард Пихлер
още
2018-03-22 - Административната комисия за координация на системите за социална сигурност обсъди въвеждането на системата за електронен обмен на данни
още
2018-03-22 - Зам.-министър Зорница Русинова: Цифровите умения са от ключово значение за намирането на работа
още
2018-03-22 - Влиянието на дигитализацията върху пазара на труда беше обсъдена на конференция в София
още
2018-03-22 - Зам.-министър Лазаров: Политиките по заетост и обученията за възрастни са от голямо значение за бъдещето на Европа
още
The challenges of the future of work were discussed at a conference in Sofia
още
2018-03-21 - Предизвикателствата на бъдещето на труда бяха обсъдени на конференция в София
още
2018-03-21 - Министър Петков участва в тристранна социална среща на върха в Брюксел
още
2018-03-21 - Зам.-министър Лазаров обсъди безопасните и здравословни условия при работа
още
2018-03-21 - Комитетът за социална закрила обсъди политики за ранно детско развитие
още
2018-03-21 - Международна конфренция „Бъдещето на труда“ ще се проведе на 21 и 22 март в София
още
2018-03-20 - Зам.-министър Русинова: Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждането им от институциите, но и с подкрепа за семействата
още
2018-03-20 - Зам.-министър Димитрова участва в дискусия за изготвянето на национална стратегия „Визия за ранно детско развитие“
още
2018-03-20 - Комитетът за социална закрила обсъди политики за по-добра защита на работещите
още
2018-03-20 - Поздрав на министър Бисер Петков към социалните работници по повод Световния ден на социалната работа
още
2018-03-20 - Българското председателство постигна споразумение с Европейския парламент за директивата за командироване на работници
още
2018-03-19 - Зам.-министър Димитрова: Необходим е нов модел на финансиране на социалните услуги
още
2018-03-19 - Зам.-министър Петрова участва в дискусии за демографската политика в областите Велико Търново и Габрово
още
2018-03-16 - Зам.-министър Димитрова: Насилието срещу жени и деца не е частен проблем, а засяга цялото обществото
още
2018-03-15 - Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в ранна детска възраст са предпоставка за осигуряване на най-добър старт в живота
още
2018-03-15 - Българското председателство инициира дискусия в Съвета на ЕС за социална Европа след 2020 г.
още
2018-03-15 - Министър Петков се срещна със социалните министрите на Швеция и Австрия
още
2018-03-15 - Зам.-министър Султанка Петрова: Социалната и солидарна икономика дава възможност да повишим жизнения стандарт на хората с увреждания
още
2018-03-14 - Министър Петков се срещна с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Византини
още
2018-03-14 - Зам.-министър Димитрова обсъди политиките за ранно детско развитие с Нора Милотай и представители на фондация „За Нашите деца“
още
2018-03-14 - Информационен ден за българи в Хамбург
още
2018-03-13 - Министър Петков ще председателства заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика на 15 март в Брюксел
още
2018-03-13 - Зам.-министър Петрова: България има добри практики в развитието на социална и солидарна икономика
още
2018-03-13 - Зам.-министър Лазаров: Над 100 000 младежи започнаха работа по инициативата "Гаранция за младежта" за последните 6 години
още
2018-03-13 - Председателското трио Естония – България – Австрия организира дискусия за жените в дигиталния свят в Ню Йорк
още
2018-03-12 - Заместник-министър Русинова: Равенството между жените и мъжете е основен приоритет на ЕС
още
2018-03-12 - Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в капацитета на социалните услуги за деца са ключови за успеха на деинституционализацията
още
2018-03-12 - Стартира вторият транш от раздаването на храни от първа необходимост
още
2018-03-12 - Кариерно изложение за студенти и български граждани се проведе в Лондон
още
2018-03-09 - Министър Петков се срещна със социалните работници от ДСП Люлин
още
2018-03-09 - Зам.-министър Петрова: Подобряването на качеството на живот в Северозападния район е приоритет на МТСП
още
2018-03-09 - Зам.-министър Лазаров: Европейското проучване на качеството на живот показва подобряване на благосъстоянието на хората
още
2018-03-09 - Министър Петков обсъди със социалните партньори прилагането на Европейския социален стълб
още
2018-03-09 - Зам.-министър Димитрова: Още в ранна детска възраст трябва се изгражда нагласа за равнопоставеност между половете
още
2018-03-09 - Зам.-министър Петрова връчи награда за корпоративна и социална отговорност
още
2018-03-09 - МТСП предлага нови медицински изделия, за които хората с увреждания да получават помощ от държавата
още
2018-03-07 - Зам.-министър Димитрова обсъди системата за закрила на децата в България с Каталунския институт за настаняване в семейство и осиновяване
още
2018-03-07 - Зам.-министрите Димитрова и Русинова участваха в конференция на тема „Не на насилието на работното място“
още
2018-03-07 - Фонд „Социална закрила“ ще финансира 36 проекта за обществени трапезарии
още
2018-03-07 - Зам.-министър Петрова обсъди подготовката на Закон за социалната икономика с регионалния директор на Кооперативна Европа Анейс Матис
още
2018-03-06 - Европейският икономически и социален комитет обсъди мерки за подкрепя на уязвимите региони и граждани
още
2018-03-06 - Зам.-министър Димитрова: Намаляването на разликата в заплащането между половете ще понижи риска от бедност сред жените
още
2018-03-02 - МТСП и BGCareerFair организират кариерен форум за българи в Лондон на 10 март
още
2018-03-02 - Зам.-министър Петрова: Трябва да подкрепим възрастните хора, които имат желание да работят
още
2018-03-01 - Българското председателство договори балансирано пакетно предложение за споразумение с Европейския парламент по Директивата за командироване на работници
още
2018-03-01 - Съвместно изявление на Българското председателство, ЕП и ЕК за преразглеждането на Директивата закомандироването на работници
още
2018-02-28 - Зам.-министър Русинова се срещна с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини
още
2018-02-28 - Започва третият кръг преговори между Българското председателство и Европейския парламент за директивата за командироване на работници в ЕС
още
2018-02-28 - Промяната на адреса за получаване на пенсия ще става с по-малко документи
още
2018-02-28 - Международна конференция на тема „Бъдещето на труда“ ще се състои на 21 и 22 март в София
още
2018-02-26 - Министър Петков награди компании за инвестиции в хората
още
2018-02-26 - Зам.-министър Димитрова: Повишаването на компетентността на персонала е ключово за подобряване на социалните услуги
още
2018-02-26 - Зам.-министър Русинова: МТСП има изключително добро партньорство с институтите на БАН
още
2018-02-23 - Министър Петков: Глобализацията и технологичните промени повишават изискванията към работната сила
още
2018-02-23 - България и Сърбия подписаха меморандум за разбирателство в социалната политика
още
2018-02-23 - 28 184 работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР
още
2018-02-22 - Министър Петков се срещна с хърватския си колега Марко Павич
още
2018-02-22 - Зам.-министър Димитрова: Семействата трябва да бъдат подкрепяни да реинтегрират младежите, напуснали обществена формална грижа
още
2018-02-22 - Одобрени са карти за създаване на нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни
още
2018-02-21 - Задълбочаваме сътрудничеството със Сърбия в областта на труда и социалната политика
още
2018-02-20 - Консултират българи в Англия по въпроси, свързани с британската осигурителна система
още
2018-02-20 - Работната група по социални въпроси към Съвета на ЕС обсъди директивата за равновесието между професионалния и семейния живот
още
2018-02-20 - 36 проекта за подобряване на обществената и социалната инфраструктура ще се финансират по „Красива България“ през 2018 г.
още
2018-02-20 - Зам.-министър Петрова: Трябва да използваме знанията на пенсионерите за справяне с демографската ситуация
още
2018-02-19 - МТСП ще предложи нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители
още
2018-02-19 - Зам.-министър Петрова: Жените предприемачи в България се увеличават
още
2018-02-16 - Министър Петков: Инвестициите в хората и развитието на уменията на работната сила трябва да са във фокуса на европейските политики
още
2018-02-16 - Алекс Кристопулос, фондация ЛУМОС: България натрупа богат опит в деинституционализацията и може да подпомага другите държави в региона
още
2018-02-15 - Конференция за Европейския социален фонд обсъди инвестициите в развитието на хората
още
2018-02-15 - Зам.-министър Димитрова представи политиките на България за подкрепа на деца и възрастни в Швеция
още
2018-02-14 - Зам.-министър Димитрова: Превенцията на насилието над деца е основен акцент в работата ни
още
2018-02-14 - Междуведомствената работна група по деинституционализация набеляза мерки за подобряване на качеството на социалните услуги за деца
още
2018-02-14 - Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд ще се състои на 15 и 16 февруари в София
още
2018-02-12 - Зам.-министър Димитрова: Изготвят се промени в Наредбата за предотвратяване на изоставянето на деца
още
2018-02-12 - Световната банка започна оценка на устойчивостта на Проекта за социално включване
още
2018-02-12 - България и Армения подписаха спогодба за трудова миграция
още
2018-02-12 - Български работници получиха допълнително възнаграждение в държава от ЕС след взаимодействие на контролните органи
още
2018-02-09 - Зам.-министър Димитрова: За повишаването на качеството на социалните услуги трябва да подобрим квалификацията на персонала
още
2018-02-09 - Няма пострадали българи от трудова експлоатация във фермата в Корнуол, Великобритания
още
2018-02-09 - Министър Петков: България ще стимулира дебата за бъдещото финансиране на програмите, подкрепящи социална Европа
още
2018-02-08 - Заместник-министър Димитрова: Финансовите стандарти за издръжка на социалните услуги трябва сериозно да се преразгледат
още
2018-02-07 - Нови социални услуги за възрастни ще се финансират с 43 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“
още
2018-02-06 - Зам.-министър Петрова: Работи се по създаване на Закон за социалната икономика
още
2018-02-06 - Работната група по социални въпроси към Съвета на ЕС обсъди директивата за прозрачни условия на труд
още
2018-02-06 - Министър Петков: МТСП подготви проект на наредба за създаването и съхраняването на електронни документи като част от трудовото досие
още
2018-02-06 - Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема “Инвестиции в хората – пътят напред“
още
2018-02-02 - Зам.-министър Русинова представи приоритетите на Българското европредседателство пред Конфедерацията на семейните организации в ЕС
още
2018-02-02 - Зам.-министър Димитрова: Предлагането на социални услуги във всяко населено място ще бъде съобразено с местните специфики
още
2018-02-02 - Зам.-министър Петрова обсъди демографската картина и пазара на труда на срещи в Габровска област
още
2018-02-01 - МТСП и Националната мрежа за децата ще обединят усилията си за подобряване на грижите в социалните услуги
още
2018-01-31 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред министъра на труда на Полша
още
2018-01-31 - Разширен е списъкът на професиите, за които има недостиг на пазара на труда
още
2018-01-31 - Темата за жените в дигиталния свят беше обсъдена от Групата по равнопоставеността на половете
още
2018-01-31 - Осиновителите на дете до 5-годишна възраст ще могат да ползват 365 дни отпуск
още
2018-01-30 - Германия подкрепи приоритетите на Българското председателство
още
2018-01-30 - Министър Петков: МТСП ще организира кариерни форуми за връщане на българи от чужбина
още
2018-01-29 - Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в обучения на персонал за центровете за деца ще се увеличат
още
2018-01-29 - Министър Петков и посланик Улусой обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството между България и Турция в социалната област
още
2018-01-29 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред посланика на Великобритания Ема Хопкинс
още
2018-01-26 - Зам.-министър Росица Димитрова обсъди с УНИЦЕФ и ВКБООН грижата за непридружените деца-мигранти в България
още
2018-01-25 - Зам.-министър Росица Димитрова се срещна с майки на деца и младежи с увреждания
още
2018-01-25 - Над 150 младежи посетиха кариерен форум във Виена с австрийски инвеститори
още
2018-01-24 - Министър Петков: Равнопоставеността на половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2018-01-23 - Зам.-министър Росица Димитрова: Гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети на правителството
още
2018-01-23 - Министър Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред Европейския парламент
още
2018-01-22 - Българското председателство започна преговори с Европарламента по директивата за командированите работници
още
2018-01-19 - Кариерен форум с австрийски инвеститори в България ще се проведе във Виена на 25 януари
още
2018-01-19 - Зам.-министър Росица Димитрова посети социални услуги в област Пловдив
още
2018-01-18 - 100 нови социални услуги за хора с увреждания ще бъдат създадени до 2021 г.
още
2018-01-18 - Над 18 000 души ще започнат работа по програми от Националния план за действие по заетостта през 2018 г.
още
2018-01-17 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред Европейския икономически и социален комитет
още
2018-01-17 - Министър Петков: Политиката на сближаване между държавите-членки в Европа трябва да продължи
още
2018-01-16 - Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското европредседателство пред представители на френските власти
още
2018-01-16 - Министър Петков се срещна със Съюза на офицерите и сержантите от запаса
още
2018-01-15 - Сурвакарчета поздравиха ръководството на МТСП по повод празника Банго Васил
още
2018-01-09 - Заместник-министър Русинова: България ще даде своя принос за надграждане на дебата за Европейския социален стълб
още
2018-01-09 - Заместник-министър Росица Димитрова обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа 2018-2021 г. с представители на местната власт
още
2018-01-05 - Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат личен асистент и патронажна грижа
още
2018-01-04 - Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат личен асистент и патронажна грижа
още
2017-12-21 - Министър Петков и социалните партньори постигнаха съгласие по текстовете на Конвенция 131 на МОТ
още
2017-12-20 - Благотворителната инициатива на МТСП „Дари усмивка на дете“ зарадва над 400 деца от домове в цяла България
още
2017-12-18 - Зам.-министър Димитрова: Община Пловдив ще изгради още 7 нови социални услуги за деца
още
2017-12-15 - МТСП спечели първо място за принос в развитието на социалната икономика
още
2017-12-14 - Зам.-министър Димитрова: Превенцията на насилието над деца трябва да започва от ранна детска възраст
още
2017-12-14 - Министър Петков връчи годишните награди на МТСП за социални иновации
още
2017-12-13 - Над 75 800 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа през 2016 г.
още
2017-12-13 - Зам.-министър Петрова обсъди идеи за международно сътрудничество в областта на социалното предприемачество
още
2017-12-13 - Гарантираният минимален доход се повишава на 75 лв.
още
2017-12-13 - 208 000 безработни са започнали работа през първите десет месеца на 2017 г.
още
2017-12-12 - Зам.-министър Зорница Русинова представи пред дипломати приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС
още
2017-12-12 - България се придвижва с 10 места напред в ЕС по равенство между половете
още  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България