Архив от дата:

.


В МТСП се провежда обучение на експерти за Българското председателство на Съвета на ЕСЗаместник-министър Зорница Русинова откри семинар за обучение на експерти на Министерството на труда и социалната политика, които ще работят по законодателните досиета в сферата на заетостта и социалната политика в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Лекторите от Генералния секретариат на Съвета на ЕС представиха европейски регламенти, свързани със социалната сигурност, подобряването на условията на живот и труд и защитата на работници от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. По време на семинара бяха обсъдени предложенията за директиви за командироването на работници и подобряване на баланса между половете на работното място.

 

Министерството на труда и социалната политика приключи публичното представяне и обсъждане на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика. Основните теми, които страната ни ще постави в центъра на европейските дебати през първата половина на 2018 г., са бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г., политиките за ранно детско развитие и за хората с увреждания.

 

Приоритетите бяха представени от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков пред Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание на 26 юли. От 28 август до 14 септември те бяха обсъдени и в Националните съвети към Министерството на труда и социалната политика.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България