Архив от дата:

.


Заместник-министър Димитрова обсъди политиките за ранно детско развитие с институции и неправителствени организацииЗаместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова обсъди политиките за ранно детско развитие с институции и неправителствени организации, които работят в тази област. В срещата участваха представители на Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Световната банка, УНИЦЕФ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Националната мрежа за децата, фондация „За нашите деца“.

 

Услугите за ранно детско развитие до 2015 г. бяха реализирани в над 60 общини с финансовата подкрепа на Световната банка. Развитието и надграждането на модела продължава със средства по схема "Услуги за  ранно детско развитие" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която ще се реализира до края на 2018 г., каза Димитрова.

 

Тя подчерта, че във връзка с изпълнението на приоритета на правителството за приобщаващото образование от огромно значение е и задължителната предучилищна подготовка. От оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ се предоставят средства за педагогическа подкрепа, която е особено важна за децата с увреждания. Тя ще допринесе за активното им включване и пълноценна интеграция в училищната среда, каза Димитрова.

 

Предстои да се изградят семейни центрове за деца от 0 до 3 години. Те ще имат изключително важна роля за децата, които се нуждаят от допълнителна подготовка, за да бъдат приети в детските ясли, добави заместник-министър Димитрова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България