Архив от дата:

.


Министър Бисер Петков участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политикаМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе днес в Люксембург. По време на форума делегатите обсъдиха проекта за препоръки на Съвета относно националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава членка.

 

В изказването си по темата министър Петков посочи, че препоръките към България в областта на заетостта и социалната политика обхващат важни предизвикателства, пред които е изправена страната ни. Той подчерта, че в тясно сътрудничество със социалните партньори правителството продължава да подготвя нормативни промени, които да адресират препоръките, които до този момент не са получили адекватен отговор.

 

Министрите обсъдиха и доклад за напредъка по директивата за командироване на работници в рамките на предоставяне на услуги. Министър Петков изрази позиция, че България оценява положително усилията на малтийското председателство за постигането на напредък по предложението, като на този етап обсъжданията следва да продължат в подготвителните органи на Съвета.

 

Министър Петков участва в работния обяд, по време на който се проведе дискусия по Европейския стълб за социални права. Министрите на държавите членки на ЕС потвърдиха решимостта Стълбът да бъде одобрен до края на 2017 г. и да бъде изпълняван от всички държави членки като основа за подобряване на заетостта и социалните условия в ЕС.

 

В рамките на заседанието  на Съвета министър Петков проведе срещи с колегите си от Триото (Естония-България-Австрия), с които бяха обсъдени съвместните приоритети през следващите 18 месеца. 

 

Министър Петков проведе среща и с г-н Анжел Боаксаро, генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие, рибарство, социални въпроси и здравеопазване“ в Генералния секретариат на Съвета по подготовката на Българското председателство.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България