Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова представи приоритетите на България по време на председателството на ЕС пред еврокомисар ТейсенЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова запозна еврокомисаря по заетостта и социалните въпроси Мариане Тейсен с приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в сферата на заетостта и социалната политика по време. Двете разговаряха днес в Брюксел.

Сред водещите теми, които България ще постави в дневния ред на европейския дебат, са бъдещето на труда и необходимостта от развитие на нови умения на работната сила, политиките за ранно детско развитие, социалната интеграция на хората с увреждания, както и възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след края на настоящия програмен период (2014-2020 г.).

Заместник-министър Русинова и еврокомисарят Тейсен обсъдиха и сценариите за приемане на Европейския социален стълб от страните-членки на ЕС. Прилагането на инициативата ще бъде стъпка към засилване на социалното измерение на Европейския съюз, което е ключово за предотвратяването на задълбочаването на неравенствата и бедността в бъдеще, посочи зам.-министър Русинова.

Тя представи и мерките, които правителството на България ще предприеме във връзка с препоръките на Европейската комисия към страната в областта на заетостта и социалните политики. Зам.-министър Русинова запозна еврокомисаря Тейсен с положителните тенденции на пазара на труда и с мерките и програмите за противодействие на структурните проблеми.

По данни на Евростат безработицата в България през април е била 6,4%, което е най-ниското й равнище от 2008 г., каза зам.-министър Русинова. Тя подчерта, че в отговор на по-ранни препоръки на Еврокомисията по програми и мерки за обучение и субсидирана заетост се включват предимно младежи до 29 години и безработни без квалифицирана заетост.

Еврокомисарят Тейсен даде висока оценка на усилията и постигнатите резултати от  българското правителство в областта на заетостта и социалната интеграция на хората в неравностойно положение.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България