Архив от дата:

.


Министър Бисер Петков: Безработицата сред младежите намаля с 6,8 процентни пункта в периода 2013-2016 г.Безработицата сред младежите до 24 години се понижи от 28,4% на 21,6% или с 6,8 процентни пункта в периода 2013-2016 г., в който Министерството на труда и социалната политика започна работа по изпълнението на Препоръката на ЕС за създаването на Гаранция за младежта. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на международна конференция на тема „Гаранция за младежта – средносрочен преглед на изпълнението“, организирана от МТСП. 
 
 
На всеки младеж, регистриран в бюрата по труда, е изготвен индивидуален план с цел интегриране на пазара на труда. Само през 2016 г. над 40 000 младежи са започнали работа на първичния пазар след подкрепа от бюрата по труда, а над 24 000 са включени в обучение, субсидирана заетост, чиракуване и стажуване по програми, мерки и схеми, финансирани с национални и европейски средства, каза министър Петков.
 
 
Добрите резултати са налице, но основните предизвикателства остават. На първо място е проблемът с неактивните младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрата по труда. За последните три години коефициентът на тази група намаля с 3.4 пункта до 18.3%, но предстои още много работа за активирането на тези хора, посочи министър Петков.
Той подчерта, че доброто образование, съобразено с потребностите на пазара на труда, гарантира заетост. Затова Министерството на труда и социалната политика ще продължи да инвестира в  обучението на младежите без професия и ключови умения и ниско образованите. Ще работим за това все повече младежи да получат качествена, добре платена, постоянна работа с възможности за кариерно развитие, каза министър Бисер Петков.
 
 
Той акцентира върху ролята на реформата в областта на образованието и усилията на Министерството на образованието и науката за превенция на ранното отпадане от образователната система за успешното изпълнение на Гаранцията за младежта. Значителен принос за активирането на младежите имаха и Младежките информационно-консултантски центрове към Министерството на младежта и спорта и социалните партньори, които изпълняваха проекти за обучения и заетост на безработните младежите, добави министър Петков.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България